Aylık Arşiv: Temmuz 2015

Aile ve şefkat

1. Her insanın cenneti kendi aile hayatıdır. Aile ha­yatının çimentosu şefkat ve merhamettir. Şefkat ve merhametin sürekliliği ise ahiret inancıyla mümkün­dür. 2. Aile hukukunun korunmasında en ehemmiyetli duygu Allah’ın rızası…

Şefkat ve tebliğ

1. Tebliğ, İslâm hakikatlerini tüm insanlığa anlatma ve yayılmasına gayret ve himmet sarf etmek olan ilây-ı kelimetullah düsturudur ki her bir mü’min için bu zamanda farz-ı ayn’dır . Bediüzzaman Hazretleri;…

Şefkat ve pedagoji

1. Şefkat, rahmet, ref’et, atıf, hannan, merhamet etmek manalarına gelip; Allah’ın zişuur mahlûkatına yerleştirdiği en önemli bir haslettir. Terimsel olarak çocuk bilimi manasına gelen pedagoji ise, henüz bozul­mamış İslâm ahlakı…

Aile saadeti ve şefkat

Her insanın dünyadaki cenneti kendi aile hayatı­dır. O aile saadetinin esası da, en başta fertler ara­sındaki şefkat, muhabbet gibi duyguların gelişmesi­ne bağlıdır. Eğer, o şefkat ve muhabbet duygularını besleyen, ahirete…