Aylık Arşiv: Ekim 2015

Hz. Cabir (ra) rivâyet ediyor:  İlim ikidir: Birisi kalptedir. Faydalı ilim de budur. Birisi de sadece dildedir. Bu ilim Allah’ın insanoğlu aleyhindeki delilidir.  Hz. İbni Amr (ra) rivâyet ediyor:  …