Ağacı kesemeyen zat

 

Zeynel Abidin Hazretleri küçükken arkadaşları ile odun toplamaya giderdi. Arkadaşları köye yaş, sağlam ve iri odunlar getirirken, Zeynel Abidin kuru, dökülmüş, ince dalları getirirdi. Zeynel Abi­din’in hocalarından olan Ahmed Suguri Hazretleri bu durumu fark edip sordu:

“Oğlum! Neden hep kuru dalları getiriyorsun?”

Zeynel Abidin’in cevabı hocasını ikna etmeye yetmişti:

“Efendim! Odunu kesmek üzere baltayı kaldır­dığımda, ağacın “La ilahe illallah” zikrini işitiyorum. O yüzden hiçbir ağaca dokunamıyorum. Yerdeki dalları topluyorum.”

***

Zeynel Abidin Hazretleri’nin müritlerinden Mu­allim Ziya bey ziyaretine geldi. Sohbet sonrasında Zeynel Abidin’e sordu:

“Efendim, sizin ölümünüz ne tarzda olacaktır?”

Zeynel Abidin Hazretleri:

“Bizim ölümümüz, Ermeniler tarafından par­çalanarak şehit edilmek suretiyle olacaktır.” diye cevap verdi.

Ziya Bey bu cevap üzerine kalktı hemen abdest aldı ve iki rekat namaz kıldıktan sonra:

“Rabbim, bu hali Üstadımdan alarak bana nasip eyle…” diye dua etti.

Bunun üzerine Zeynel Abidin Hazretleri:

“Duan Allah indinde kabul edilmiştir.” dedi.

Hakikaten sekiz sene sonra Ziya Bey, Orhangazi semtinde, Ermeniler tarafından yirmi beş yerinden parçalanarak şehit edildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir