Günlük Arşiv: Şubat 2019

Gül Bahçesi

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor: Hac yapmış gibi sevap kazanarak geceleyen, Allah yolunda savaşa çıkmış gibi mükâfat alarak sabahlayan kimseye müjdeler olsun. Bu, kimsenin, durumunu bilmediği, harama iltifat etmemeye gayret…