Günlük Arşiv: Mart 2019

Tarih boyunca kadın

Sanayi Devrimi ve kadın Batı medeniyetinde aile sisteminin bozulması, 19. yy sonları, 20. yy başlarında Avrupa’nın sana­yileşmesi ile başlamıştır. Aile fertlerinin bir arada yardımlaşarak çalışması ve el tezgâhlarında üre­tim yapması,…