Aylık Arşiv: Ekim 2019

Münzir

Allah (cc), Münzir’dir, Nezîr’dir. Yani Cenab-ı Hak kullarını uyarır, azabına karşı korkutur, kullarına zarar ve fayda verecek unsurları önceden bildirir. Cenab-ı Hak her kavme peygamber göndermiş ve peygamberler aracılığıyla kötülüklere karşı insanları…