Günlük Arşiv: Ekim 2020

Kâtip Çelebi

(1609-1657) Hayatı boyunca yeni fikirler üreterek, tarih, coğrafya ve bibliyografya alanlarında önemli eserler veren Osmanlı alimi Katip Çelebi, çağını anlamaya çalışan bir fikir adamıydı. Kırk sekiz yıllık ömrüne, Türkçe ve…