Günlük Arşiv: Ocak 2021

Saniye Çolakgil

 (1916-2006) Sâniye Çolakgil, hanımlar arasında Risale-i Nur’u neşrederek, Bediüzzaman’ın övgüsüne mazhar olmuş bir nur talebesidir. Said Nursi’nin Kastamonu’da sürgün kaldığı 8 yıl zarfında göndermiş olduğu risaleleri defterlere yazarak büyük hizmetlere…