Kategori Arşivi: Ayın İçinden

Barbaros Hayreddin Pașa

“Hem de İslâmiyet milliyeti denilen mazi derelerinden ve hal sahralarında ve istikbal dağlarında hayme-nişin olan Salâhaddin-i Eyyûbî ve Celâleddin- i Harzemşah ve Sultan Selim ve Barbaros Hayreddin ve Rüstem-i Zal gibi ecdatlarınızdan emsalleri gibi dahî…

Hazret-i Meryem

“Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir.” (Âl-i İmran, 59) “Zamanındaki dünya kadınlarının en hayırlısı İmrân kızı Meryem’dir”   (Hadis-i Şerîf)  Risale-i Nur’da Hz. Meryem örneği Risâle-i Nur’da…