Kategori Arşivi: Ayın İçinden

Mehmed Akif Ersoy (1873-1936)

“Merhum Mehmed Akif’in ‘Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhamı/ Asrın idra­kine söyletmeliyiz İslâm’ı’ beytiyle ifade ettiği idealini tahakkuk ettirmek, Bediüzza­man’a müyesser olmuştur.”1  İstiklal marşının yazarı olmasından dolayı “Milli Şairimiz” olarak tanıdığımız…

Barbaros Hayreddin Pașa

“Hem de İslâmiyet milliyeti denilen mazi derelerinden ve hal sahralarında ve istikbal dağlarında hayme-nişin olan Salâhaddin-i Eyyûbî ve Celâleddin- i Harzemşah ve Sultan Selim ve Barbaros Hayreddin ve Rüstem-i Zal gibi ecdatlarınızdan emsalleri gibi dahî…