Kategori Arşivi: Ayın İçinden

Hazret-i Meryem

“Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir.” (Âl-i İmran, 59) “Zamanındaki dünya kadınlarının en hayırlısı İmrân kızı Meryem’dir”   (Hadis-i Şerîf)  Risale-i Nur’da Hz. Meryem örneği Risâle-i Nur’da…

Emir Sultan Hazretleri (1389)

14. Yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı’ların kuruluş devrinde Bursa’da yaşayan tefsir, hadis, kelam âlimi ve mutasavvıf büyük veli Emir Sultan Hazretleri. Asıl ismi Muhammed bin Ali el-Hüseyni el-Buhari olup, ünvanı Şemseddin’dir. (H.770) 1368 yılında, Orta Asya’da Buhara’da doğdu. Babasının…