Kategori Arşivi: Kapak

Hidayete erenler…

Eğer biz doğru İslâmiyet’i ve İslâmiyet’e lâyık doğruluğu ve istikameti gös­tersek, bundan sonra onlardan [diğer din mensuplarından İslâm’a] fevc fevc dahil olacaklardır.1 Kalplerindeki mühür sökülmüş, Allah’ın ayetle­rini görebilmiş, sonradan İslâm’la…

Okula başlarken…

Sevgili anne-babalar; Birinci sınıf, gerek çocuklar gerek ebeveynler açı­sından karmaşık ve yoğun bir süreçtir. Bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatabilmeniz için belirli noktala­rın farkında olmanız süreci rahatlatmanızı sağlaya­caktır. Hazır bulunurluk…