Etiket Arşivi: musibet

Gül Bahçesi

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor: Allah belâ ve musibetlerin mü’min kulunun bedeni üzerinde hâkimiyet kurmasına izin vermez. Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor: Kader hakkında bilir bilmez konuşmak, ümmetimin âhirzamandaki…

Musibetlerin dili…

Musibet, kelime itibariyle ‘isabet eden’ demek­tir. Terim olarak ise, Allah’ın kulunu imtihan gaye­siyle sabrını denemek için verdiği bir takım sıkın­tılı hallerdir. Bu bazen cana, bazen de mala gelen bir musibet…

Musibetlerin Dili

Hayat her zaman sağlık ve mutluluk içerisinde gitmeyebilir. Bazen sıkıntılar, hastalıklar ve musi­betlerle yoğruluruz. Şüphesiz hepsi de Allah’tan­dır. Çünkü “Hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ”, yani “Hayır da, şer de Allah’tandır”…

Musibetlerin anlattıkları

Tıpkı geçmiş kavimlerde olduğu gibi, ahirzaman Müslümanları olarak maddî-manevî birçok musibete giriftar oluyoruz. Doğal afetler, çaresi henüz bulunamamış hastalıklar insanlık tarihinin en başından beri imtihan sebebi olmuş. Yakın zamanda gerçekleşen…

Aile saadeti ve şefkat

Her insanın dünyadaki cenneti kendi aile hayatı­dır. O aile saadetinin esası da, en başta fertler ara­sındaki şefkat, muhabbet gibi duyguların gelişmesi­ne bağlıdır. Eğer, o şefkat ve muhabbet duygularını besleyen, ahirete…