Gül Bahçesi

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Çocuklarınızı şu üç haslet üzere terbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun Ehl-i Beytinin sevgisi ve Kur’ân okumak. Çünkü Kur’ân okuyanlar, Allah’ın Arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı Kıyamet Gününde, peygamberler ve asfiyalarla beraber Arşın gölgesinde bulunacaklardır

 

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Güneş battığında çocuklarınızı dışarı çıkmaktan alıkoyunuz. Çünkü bu şeytanların yeryüzüne yayıldığı bir vakittir.

 

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin.

 

Hz. Numan bin Beşir (ra) rivâyet ediyor:

Allah, öpmeye varıncaya kadar çocuklarınız arasında âdil davranmanızı sever.

 

Hz. Aişe (ra) rivâyet ediyor:

Cennette büyük bir köşk vardır. îsmi “Dârü’l-ferahtır [sevinç köşkü].” Buraya ancak çocukları sevindirenler girer.

 

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

İffetli olunuz ki hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki çocuklarınız da size iyilik etsinler.

 

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

İnsanların anlayıp kavrayacakları dilden konuşun. Onların Allah ve Resulünü yalanlamalarını ister misiniz?

 

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Hediye verirken çocuklarınız arasında ayırım yapmayınız. Eğer ben birini tercih etseydim, kızları tercih ederdim.

 

Hz.Enes (ra) rivâyet ediyor:

Hz. Peygamber çocuklara ve aile fertlerine karşı insanların en merhametlisiydi.

 

Hz. Muaviye (ra) rivâyet ediyor:

Çocuğu olan kimse onunla çocuklaşsın.

 

Hz. Sebire bin Mabed (ra) rivâyet ediyor:

Yedi yaşına girince çocuğa namaz kılmayı öğretin. On yaşına girdiğinde kılmazsa hafifçe dövün.

 

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Erkek çocuklarınıza yüzmeyi ve ok atmayı, kız çocuklarınıza da ip eğirmeyi öğretin.

 

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Şüphesiz ben namaza dururum, namazı uzatmak isterken bir çocuğun ağladığını işitip annesinin bundan duyduğu şiddetli üzüntüyü bildiğimden namazımı kısa kestim.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*