Gül Bahçesi

Hadîslerde kadın…

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Mü’minlerin îman bakımından en olgun olanları, ahlâkı en güzel olanlarıdır. En hayırlılarınız kadınla­rına en hayırlı olanınızdır.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Allahu Taâla zekâtı, ancak verildikten sonra geri kalan malınızı temizlemek için farz kılmıştır. Mirası da sizden sonrakilere kalması için farz kılmıştır. Kişi­nin hazine olarak sakladığı en hayırlı şeyi sana haber vereyim mi? O sâliha hanımdır. Ki, kendisine baktı­ğında kocasını sevindirir. Emrettiğinde emrini yerine getirir. Yanında bulunmadığında namus ve şerefini muhafaza eder.

Hz. Muâviye bin Hayde (ra) rivâyet ediyor:

Kadının kocası üzerindeki hakkı şunlardır: Yemek yediğinde ona yedirmesi, bir şey giydiğinde ona da giydirmesi, yüzüne vurmaması, “Çirkinsin” gibi söz­lerle hakaret etmemesi, cezalandırmak düşüncesiyle evinin dışındaki bir yerde onu terk edip yalnız bırak­maması.

Hz. Temim ed Dari (ra) rivâyet ediyor:

Erkeğin hanımı üzerindeki hakkı yatağını terk etmemesi, dine ters olamayan bir hususta yemin ettiğinde yeminini doğru çıkarması, sözünü dinlemesi, izni olmaksızın dışarı çıkmaması, hoş­lanmadığı kimseleri evine almaması.

Hz. Cabir bin Atik (ra) rivâyet ediyor:

Allah yolunda öldürülmenin dışında yedi çeşit şe­hitlik vardır: Allah yolunda öldürülen şehittir. Taun­dan ölen şehittir. Suda boğulan şehittir. Zâtü’l cenb hastalığından ölen şehittir. Yıkık altında kalıp ölen şehittir. Hamileyken veyahut da doğumda ölen ka­dın şehittir.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Adalet güzeldir. Fakat idarecilerde olursa daha güzeldir. Cömertlik güzeldir. Fakat zenginlerde olur­sa daha güzeldir. Dinde titiz olmak güzeldir. Fakat âlimlerde olursa daha güzeldir. Sabır güzeldir. Fakat fakirlerde olursa daha güzeldir. Tövbe güzeldir. Fa­kat gençlerde olursa daha güzeldir. Hayâ güzeldir. Fakat kadınlarda olursa daha güzeldir.

Hz. Enes (ra) rivayet ediyor:

Siz kadınların evinizde işlerinizi yaparken çekti­ğiniz sıkıntı, inşallah, Allah yolunda cihad edenlerin cihadına denk olur.

Hz. Urs bin Ameyrete (ra) rivâyet ediyor:

Evlilikleri hakkında kadınların fikrini alınız. Dul, kendi arzusunu açıkça ifade eder. Bakirenin izni ise susmasıdır.

Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Biriniz uzun müddet evinden ayrı olduğunda ge­celeyin habersiz olarak aniden eve dönmesin.

Hz. Câbir bin Semre (ra) rivâyet ediyor:

Allah birinize bir servet ihsan ettiğinde önce ken­disi ve aile efradının ihtiyaçlarına harcasın.

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Kızlarını evlendirmek hususunda anneleriyle isti­şare ediniz.

Hz. Hasen bin Süfyan (ra) rivâyet ediyor:

Razı değil misiniz ki? Biriniz kocası kendisinden razı olduğu halde hamile kaldığında Allah yolun­da gündüz oruç tutup gece ibadet eden bir kişinin sevabı kadar sevap alsın. Doğum sancısına tutul­duğunda gök ve yer ahalisi dahi onun için ne se­vindirici şeylerin hazırlandığını bilemesin. Doğum yaptığında çocuğun, memesinden emdiği her yu­dum süte karşılık kendisine bir sevap yazılsın. Gece çocuk onu uykusuz bıraktığında Allah rızası için yetmiş köle azad etmiş gibi sevap kazansın. Ey Selâme! Bununla kimi kastettiğimi biliyor musun? Namusunu muhafaza eden, sâliha, kocasına itaat eden ve kocasından gördüğü iyilikleri inkâr etme­yen hanımları kastediyorum.

Hz. Muhammed bin Abdullah bin Cahş (ra) ri­vâyet ediyor:

Hiç şüphesiz kadının yanında beyinin ayrı bir de­ğeri vardır.

Hz. İbni Abbas’dan (ra) rivâyet ediyor:

Hediye verirken çocuklarınız arasında ayırım yapmayınız. Eğer ben birini tercih etseydim, kızları tercih ederdim.

Hz. Âişe (ra) rivâyet ediyor:

Ümmetimden birisi üç kız çocuğunu veya üç kız kardeşini büyütür, onların geçimini üstlenir ve onlara iyi davranırsa, kesinlikle onlar Cehenneme karşı ona perde olurlar.

Hz. İbni Amr (ra) rivâyet ediyor:

Dünyanın tamamı kısa süre için insanın fayda­landığı bir nimettir. Dünya nimetlerinin en hayırlısı ise dindar ve güzel ahlaklı kadındır.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Kadınların hayırlısı namusunu ve iffetini koru­yan, cinsî duygusu fazla olsa bile, dışarıda gözü olmayan, sadece kocasına ilgi duyup, kanaat edendir.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

En hayırlınız çoluk çocuğuna karşı en hayırlı ola­nınızdır. Ben çoluk çocuğuna karşı en hayırlı olanı­nızım. Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür.

Hz. Mikdam bin Ma’dikerb (ra) rivâyet ediyor:

Allah kadınlarınız hakkında hayır tavsiye eder. Çünkü onlar anneleriniz, kızlarınız ve teyzelerinizdir.

Hz. Kasım bin Muhammed (ra) rivâyet ediyor:

Kadınları ancak kötüleriniz döver.

Hz. İyas bin abdullah (ra) rivâyet ediyor:

Allah’ın kulları olan kadınları dövmeyiniz

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*