Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Sizin Allah’a en sevimli olanınız, az yiyip içen ve be­dence hafif olanınızdır.

Hz. Ebu Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Kişi yeme içmeyi azalttığında içine nur dolar.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Her canının çektiğini yemen israftandır.

Hz. İbn-i Amr rivâyet ediyor:

İsrafa ve böbürlenmeye kaçmadan yiyin, için, sadaka olarak verin.

Hz. Îbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Biriniz bir şey yediğinde, “Allah’ım, bunu bize bere­ketli kıl ve onun yerine daha hayırlısını ihsan eyle” de­sin. Süt içtiğinde de, “Allah’ım, bunu bize bereketli eyle, bizim için arttır” desin. Çünkü hem yemek, hem de su­yun yerini tutan sütten başka bir şey yoktur.[34]

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Yemek kabı ortaya konulduğunda, etrafından yiyin, ortasını bırakın. Çünkü bereket ortasına iner.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Bütün hastalıkların kaynağı, birbiri üstüne yemek yemektir.

Hz. Ümmü Umâre (ra) rivâyet ediyor:

Oruçlu kimsenin yanında yemek yendiğinde, yemek işi bitinceye kadar, melekler durmadan Allah’tan onun için günahlarının bağışlanmasını dilerler.

Hz. Enes rivâyet ediyor:

Üç şey vardır ki, kim onları yaparsa oruca dayanma gücü kazanır. Su içmeden önce yemek yiyen, sahura kalkan ve kaylûle uykusuna yatan.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

İki kişilik yemek üç kişiye, üç kişilik yemek de dört kişiye yeter.

Hz. Mikdam bin Ma’dikerb (ra) rivâyet ediyor:

Âdemoğlu midesinden daha kötü bir kabı tıka basa doldurmuş değildir. Âdemoğluna belini doğrultacak birkaç lokma yeterlidir. Daha fazla yiyecekse midesinin üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de nefes için ayırsın

Hz. Abdullah bin Cafer (ra) rivâyet ediyor:

Ümmetimin en kötüleri nimetler içinde gözünü açan, onunla beslenen, türlü türlü yiyecekler yiyen, çeşit çe­şit elbiseler giyinen, değişik değişik binitlere binen ve avurtlarını şişire şişire edebiyat parçalayarak konuşan kimselerdir

Hz. Talha (ra) rivâyet ediyor:

İktisad edeni Allah zengin eder, israf edeni Allah fakir kılar, tevazu göstereni Allah yükseltir, zulmedeni Allah parçalar.

Hz.İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Harcamada iktisad geçimin yarısıdır. İnsanlara kendi­ni sevdirip yaklaşabilme aklın yarısı, güzel soru sorma da ilmin yarısıdır.

Hz.Enes (ra) rivâyet ediyor:

Dikkat ve temkinle hareket etmek, iktisad ve güzel haslet peygamberliğin yirmi dört parçasından bir parça­dır.

Hz. İbn-i Amr (ra) rivâyet ediyor:

Acıkmadan yemek, uyku gelmeden uyumak, bir şeye şaşmadan yapmacık olarak gülmek, musibet anında feryad etmek, nimet anında da gayr-ı meşru tarzda çalgı çalmak, Allah katında büyük bir gazaba vesiledir.

Hz. Abdurrahman bin Avffan (ra) rivâyet ediyor:

Şüphesiz Allahu Teâlâ Ramazan orucunu farz kıl­dı. Ben de size Teravihi sünnet kıldım. Öyle ise kim ki, îman ederek ve sevabını kesin olarak Allah’tan bekleye­rek gündüzünü oruçlu, gecesini de ibadetle geçirirse, bu geçmiş günahlarına keffâret olur.

Hz. Cerir (ra) rivâyet ediyor:

Ramazan ayı orucu gökle yer arasında asılı durur. Ancak fıtır sadakasıyla Allah’ın huzuruna yükseltilir.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Ramazan ayına bu ismin verilmesinin sebebi, günah­ları yakıp erittiği içindir.

Hz. Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Ramazan’da Allah’ı anan kimsenin günahları bağış­lanır. Ramazan’da Allah’tan bir şey isteyen kimse mah­rum kalmaz.

Hz. Ebû Ümame (ra) rivâyet ediyor:

Beş gece vardır ki onlarda yapılan duâ geri çevrilmez. Receb’in ilk gecesi olan Regâib Kandili, Şaban’ın on be­şinci gecesi olan Berat Kandili, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Kurban Bayramı gecesi.

Kaynak: Camiüs Sağir

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*