Dünya Dönüyor

İstanbul şefkat kahramanları hizmete doymuyor!

Bu sene 6.sı düzenlenen Risale-i Nur Gençlik Kongresi’nden ilham alan, İstanbul Risale-i Nur hanım okuyucuları, Risale-i Nur üzerinde daha akademik düzeyde bir çalışma yapmak, hakikatlerini daha iyi idrak etme niyetiyle takdire şayan bir çalışmaya imza attılar. İlk kez planlanan “Risale-i Nur Hanımlar Kongresi” yoğun bir ilgiyle karşılandı. İki kademeli olarak gerçekleştirilen Kongre’nin 1. aşaması 21 Mayıs’ta Fatih Kül­tür Merkezi’nde; 2. aşaması 25 Mayıs’ta Risale-i Nur Enstitü binasında gerçekleştirildi. 1. aşamaya sunum­larıyla birlikte iştirak eden katılımcılar, ortalama 4 saat kadar süren müzakerelerin ardından ortak sonuç bildirilerini düzenlerken; her masadan seçilen sözcüler de 2. aşamada, masalarında oluşturdukları sonuç bildirilerini umuma açık olarak tebliğ ettiler.

“İslâm Mukadderatını İnkışaf Ettirecek Şefkat Hasleti” ana başlığı altında 5 masa olarak gerçekleştiri­len masa çalışmalarının konuları ve katılımcıları şöyleydi;

1. Masa: Bediüzzaman ve Şefkat

“İnsana yerleştirilen en önemli lâtifelerden biri olan şefkat duygusunu, Cenab-ı Hakk’ın rıza­sı doğrultusunda, Kur’ân’da emredildiği şekliyle ve Resûl-ü Ekrem Efendimiz’in (asm) yaşadığı tarzda nasıl kullanacağımızı Bediüzzaman’ın ha­yatındaki örneklerde bulabiliyoruz.”

Katılımcılar; Elmas Nur Yaşar, Tubanur Bü­yükbektaş, Mualla Erceylan, Nilgün Arslan, Şey­me Doğan, Tayyibe Gündüz, Zehra İpek

2. Masa: Tebliğ ve Şefkat:

“Bediüzzaman, iman kurtarmak davasında metot olarak ‘şefkat’ kavramını esas almıştır. Bu bağlamda, şefkat esaslı hizmet sisteminde müsbet hareket ve kavl-i leyyinle hareket ede­rek genç, ihtiyar, kadın, erkek her yaş grubundan mü’mine iman hakikatlerini ulaştırmıştır.”

Katılımcılar: Büşra Özkan, Elif Erdoğan, Nu­refşan Kuranlı, Yasemin Güleçyüz, Selda Ekinci, Nesrin Camkesen, Mahinur Salihoğlu, Betül Kos­tak, Betül Manisalı

3. Masa: Şefkat ve Aile

“Aile, içtimaî hayatın çekirdeği hükmündedir. Bu çekirdeğin neşv-ü nema bulabilmesi için fıt­raten şefkate meyilli olan kadına büyük bir görev düşmektedir”

Katılımcılar: Münteha Kul, Büşranur Önal, Nuran İşeri, Nilüfer Akbaş, Oya Yurtseven, Eda Uslu, Zehra Örnek, Ayşenur Kostak

4. Masa: Şefkat ve Pedegoji İlişkisi

“İnsanın ilk ve en tesirli muallimi, annesidir. Bu açıdan anne ile başlayan terbiye sisteminde, eğitmenlerin çocuğa nasıl yaklaşması gerektiği ve iman hakikatlerini anlatma metodu Risale-i Nur’da en orijinal şekliyle ele alınmaktadır.”

Katılımcılar: Fatma Kayapınar, Safiyye Ece Çelen, Dilek Alkan, Asiye Yakut, Ayşe Kübra Ce­beci, Betül Demir, Sibel İpek, Emine Ağaryılmaz, Rabia Teke

5. Masa: Şefkat ve Toplumsal Barış

“Gün geçtikçe bozulan içtimaî hayatın nasıl düzeleceği herkesin gündeminde bulunmakta­dır. Asayişin bozulduğu, kutuplaşmaların arttığı, menfi milliyetçiliğin yaygınlaştığı, anarşinin art­tığı toplumlarda,”Bu problemlerin çözümü nere­dedir?”

Katılımcılar: Hatice Bayraktar, Hamdiye Mal­taş, Melek Artan, Yaşanur Aygün, Hatice Nohut, Emine Kostak, Raziye Şimşek, Havva Kösebaşkan

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*