Diğer

İslâm mukadderatını inkişaf ettirecek şefkat hasleti

Kadın, toplumun temel taşı, ailenin mihenk taşı, ailede denge unsuru, çocuklarının olmazsa olmazıdır. Kadınlar şefkat, metanet, kuvvet ve sabır kahramanlarıdır. Fıtratlarındaki sevgi, şef­kat, muhabbet ve koruma duygusu, en latif bir surette Cenab-ı Hak tarafından sinelerine konul­muştur. Kadın, latif bir fıtrattadır. Huzurun ve meşruiyetin en kudsî sığınağıdır. Duâ cennetidir. Teselli sinesidir. Cennetin onlara yol olduğu bir insanlık farkıdır. Kadın, manevî saygı ve ismet-i haremdir. Masumiyet ve iffettir. Tesettürdür. İşte böyle bir kadın, nezih ve narin bir ruh halin­de, edep timsalidir. Kocasının malının ve evlâtla­rının muhafaza memuru, çocuğunun ilk eğiticisi, öğreticisi ve rehberidir. İlmin de tesbit ettiği gibi çocuk eğitimi bir yaşında, hatta anne karnında başlamaktadır. Bir yaşındaki çocuğun aldığı ma­nevî dersler ve telkinler, onun gelecek hayatının çekirdeği hükmündedir

İnsanlığın, insanlık vasfına uygun bir hayat tarzına kavuşabilmesi, insanî değerlerin kıymet kazanması ve dünya barışına katkı sağlayacak adımların atılması, Asr-ı saadet ikliminin, kan ve gözyaşıyla yoğrulan coğrafyalara ulaştırılabilmesi için Bediüzzaman Said Nursi’nin Kur’ânî kavram­lar çerçevesinde temellendirdiği bu değerlere ihti­yaç duyulmaktadır. Said Nursi’nin fikirleri; İslâm toplumlarının yaşadığı buhranları aşabilmesi, ül­kemizin toplumsal çatışmalara varan problemleri çözebilmesi, adaletsizlik, dışlayıcılık, terör ve sa­vaşlarla mutsuz olan insanlığın huzura kavuşabil­mesi için anlaşılmayı beklemektedir…

İşte bu gayeler ışığında, Risale-i Nur Gençlik Kongresi’nden ilham alan İstanbul Yeni Asya Ha­nım Okuyucuları, Risale-i Nur üzerinde akademik düzeyde bir çalışma yapmak, hakikatlerini daha iyi idrak etmek niyetiyle takdire şayan bir çalış­maya imza attılar. İlk kez planlanan ve geçtiğimiz aylarda gerçekleşen “Risale-i Nur Hanımlar Kong­resi”nin, “İslâm mukadderatını inkişaf ettirecek şefkat hasleti” konulu masa çalışmasının, sonuç bildirilerini, ehemmiyetine binaen Bizim Aile  oku­yucusuyla da paylaşıyoruz…

Masalar;

1. Masa: Bediüzzaman ve şefkat

2. Masa: Tebliğ ve şefkat

3. Masa: Aile ve şefkat

4.Masa: Pedagoji ve şefkat

5.Masa: Toplumsal barış ve şefkat

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*