Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Hasen bin Süfyan (ra) rivâyet ediyor:
Razı değil misiniz ki? Biriniz kocası kendisinden razı olduğu halde hamile kaldığında Allah yolunda
gündüz oruç tutup gece ibâdet eden bir kişinin sevabı kadar sevap alsın. Doğum sancısına tutulduğunda
gök ve yer ahalisi dahi onun için ne sevindirici şeylerin hazırlandığını bilemezsin. Doğum yaptığında çocuğun,
memesinden emdiği her yudum süte karşılık kendisine bir sevap yazılsın. Gece çocuk onu uykusuz
bıraktığında Allah rızası için yetmiş köle azad etmiş gibi sevap kazansın. Ey Selâme! Bununla kimi kastettiğimi biliyor musun? Namusunu muhafaza eden, sâliha, kocasına itaat eden ve kocasından gördüğü
iyilikleri inkâr etmeyen hanımları kastediyorum.

Hz. Büreyde (ra) rivâyet ediyor:
Beş şey vardır ki, onları Allah’tan başkası bilemez. O da şu âyette sayılan hususlardır: (1) Kıyamet vaktine
dâir bilgi Allah katındadır. (2) Yağmuru O indirir. (3) Rahimlerde olanı O bilir. (4) Hiç kimse yarın ne
kazanacağını bilmez. (5) Hiç kimse nerede öleceğini bilmez.

Hz.Cabir bin Atik (ra) rivâyet ediyor:
Allah yolunda öldürülmenin dışında yedi çeşit şehitlik vardır: Allah yolunda öldürülen şehittir. Taundan
ölen şehittir. Suda boğulan şehittir. Zâtü’1-cenb hastalığından ölen şehittir. Yıkık altında kalıp ölen
şehittir. Hamileyken veyahut da doğumda ölen kadın şehittir.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:
Düşük olarak doğan çocuk, anne ve babası Cehenneme girdiğinde Allah’a karşı naz yapar. Kendisine
“Ey Allah’a karşı naz yapan çocuk, anneni ve babanı al da gir Cennete” denir. O da onları göbek bağı ile
çekip Cennete girdirir.

Hz. Muâviye bin Hayde (ra) rivâyet ediyor:
Çok çocuk doğuran siyah bir kadın, çocuk doğurmayan güzel bir kadından çok daha hayırlıdır. Şüphesiz
ben Cennet kapısında durup girmemekte ayak direten bir düşük çocuğa varıncaya kadar diğer
ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Bu çocuğa, “Cennete gir!” denilecek. O, “Ya
Rabbî! Annem babam da girsin” diyecek. Bunun üzerine “Anne-babanı da alarak Cennete gir” denilecektir.

Hz. Ebû Musa (ra) rivâyet ediyor:
Allah annesiyle çocuğunu birbirinden ayırana ve kardeşi kardeşten ayırana lanet etsin.

Hz. Abdullah bin Kurat rivâyet ediyor:
Allah katında günlerin en büyüğü Kurban Bayramının birinci ve ikinci günüdür.

Hz. İbni Amr (ra) rivâyet ediyor:
Ben kurban gününde bayram yapmakla emrolundum. Allah onu bu ümmete vermiştir.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:
Allah, Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde yeryüzünde rahmetiyle tecellî eder. Öyle ise namaz
ve ziyaret için evlerden dışarıya çıkın ki, rahmet size dokunsun.

Hz. Ebû Ümame (ra) rivâyet ediyor:
Beş gece vardır ki onlarda yapılan duâ geri çevrilmez. Receb’in ilk gecesi olan Regâib Kandili, Şaban’ın
on beşinci gecesi olan Berat Kandili, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Kurban Bayramı gecesi.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:
Ramazan ve Kurban Bayramlarını “Lâ ilahe îlllallah”lar ile “Allâhü ekber”lerle, Elhamdülillah”larla
Sübhanallah”larla süsleyiniz.

 

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*