Gül Bahçesi

Hz. Cabir (ra) rivâyet ediyor: 

İlim ikidir: Birisi kalptedir. Faydalı ilim de budur. Birisi de sadece dildedir. Bu ilim Allah’ın insanoğlu aleyhindeki delilidir.

 Hz. İbni Amr (ra) rivâyet ediyor:  

Nice ilmi yüklenenler vardır ki, dinde ince anlayış sahibi değildirler, ilmi kendine fayda vermeyen kişiye cehaleti zarar verir. Kur’ân’ı seni kötülüklerden sakındırdığı müddetçe oku. Eğer seni kötülüklerden sakındırmıyorsa okumamışsın demektir.

 Hz. Zeyd bin Eslem (ra) rivâyet ediyor:

Cehaleti terk eden, malının fazlasını veren ve adaletle iş gören kimseye müjdeler olsun!

 Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

İlim üç türlüdür: Açıklayıcı bir kitap, eskiden beri sürüp gelen güzel bir âdet ve “Bilmiyorum” diyebilmektir.

 Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Kişi öldüğünde şu üç şeyden gelenler hâriç, ameli kesilir. (1) Varlığı devam eden ve istifade edilen hayırlı bir eser, (2) kendisinden faydalanılan ilim, (3) kendisi için duâ eden hayırlı bir evlât.

 Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Çin’de de olsa ilmi arayınız. Çünkü ilim öğrenmek her Müslüman’a farzdır. Melekler, yaptıkları işten hoşlandıkları ilim talebeleri için kanatlarını yere sererler.

 Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Âlimlere hürmet gösterin. Çünkü onlar peygamberlerin vârisleridir. Onlara hürmet gösteren Allah ve Resulüne hürmet etmiş olur.

 Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Şüphesiz Cenab-ı Hak her yüz yılın başında bu ümmet için dinini yenileyecek bir müceddid gönderir.

 Hz. Enes bin Mâlik (ra) rivâyet ediyor:

“Size en cömert kimsenin kim olduğunu haber vereyim mi? Allah bütün cömertlerden daha cömerttir. Ben Âdemoğullarının en cömerdiyim. Benden sonra onların en cömerdi ise Allah’ın kendisine ilim verip bu ilmi yayan kimsedir. Bu kimse kıyamet günü tek başına bir ümmet olarak diriltilecektir. Bundan sonra en cömert olan ise şehit edilinceye kadar Allah yolunda nefsinden fedakârlıkta bulunan kişidir.”

 Hz.Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

İlim öğreniniz, ilim için de ağırbaşlı ve vakur olmayı öğreniniz. İlim aldığınız kimseye karşı tevazu gösteriniz.

 Hz.Ali (ra) rivâyet ediyor:

İnsanların anlayıp kavrayacakları dilden konuşun. Onların Allah ve Resulünü yalanlamalarını ister misiniz?

 Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Âlimin yatağına yaslanarak bir müddet ilimle meşgul olması ibâdet eden kimsenin yetmiş yıllık ibadetinden daha hayırlıdır.

 Hz. Hassan bin Ebî Sinan (ra) rivâyet ediyor:

Cahiller arasında ilim öğrenen kişi ölüler arasındaki diri gibidir.

 Hz.Ebû Zer (ra) rivâyet ediyor:

Âlim yeryüzünde Allah adına hareket eden bir sultandır. Ona dil uzatan helak olmuştur.

 Hz. Ka’b bin Mâlik (ra) rivâyet ediyor:

Her kim ki, âlimlere karşı övünmek, cahillerle cebelleşmek veya insanların sevgisini azanmak için ilim öğrenirse onun âkibeti cehennemdir.

 

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*