Düşünceler

İlticakarâne bir duadır

Şahide durma böyle
Hakkı her yerde söyle
Risale-i Nur’larla
İmâna hizmet eyle
Hanımlar Rehberi’nde Nur Talebesi bir hanıma ait bu dörtlükler. Bu dörtlüklerden müteşekkil “Risale-i Nur Üstadım Hazretlerine!” şiiri ise küçük kızımın şimdilerde hususî virdi olmuş durumda. Her sabah erkenden uyanır küçük adımlarla mutfağa gelir ve kahvaltı hazırlamakla meşgul olan annesine dâhil olur. Mutfak masasının üzerinde daim bulunan Hanımlar Rehberi’ni eline alır, başlar şevkle okumaya. Yüksek sesle ve tüm masumiyetiyle. Üstadımın çocuklarda bulunduğunu söylediği masumiyet ve sâfiyetini ve nurlarla ciddi alakadarlıklarını tasdik edercesine… Kara gözlerini perdelemeye çalışan kara saçlarına inat heyecanla açıp yumar kalp âyinelerini. Nefes almayı bile unuturcasına sarf eder nefesini. Hava zerrelerinde yankılanır tüm cümleler. Çocuk masumiyetinde, nurun mahiyetinde, nurun tertemiz havası yayılır şahâdet âlemine küçücük bir yürekle… “Üstadımızın büyük ruhlu küçük” diyerek bahsinde bulunduğu nurun müstakbel şakirtleri niyetine dinliyorum küçük kızcağızımı:
Bu nasıl ateştir böyle yakıyor,
Kavrulup dumanı göğe çıkıyor.
İmân, Kur’ân dersi veren Üstadımın.
Kaleminden âleme nurlar akıyor.
Şahide durma böyle.
Hakk’ı her yerde söyle.
Risale-i Nur’larla.
İmâna hizmet eyle.
Nur definesi kazdır.
Nurları okut yazdır.
Vaktini boşa geçirme.
Çünkü ömür pek azdır.
Hakikaten ömür pek az, lüzumlu işler ise pek çok. Lüzumlu işler sıralamasında ise en üst sırayı bir anne için evlatları alır. En önemlisi ise evlatlarının terbiye-i muamelesi. Ömür boyu kulaklarımızda çınlayan o tatlı anne sesi, hayatımızca hiç unutamayacağımız tek sima anne siması. Seksen yıllık ömürde seksen bin zatlardan alınan dersin temelini oluşturacak birer mânevî çekirdekler hükmünde ise anne telkinâtı. Bu fani ömürde emanet olarak verilen birer cennet bileti ise evlatlarımız, emanetçisi olduğumuz emanetleri zayi etmeden asıl emanet Sahibi’ne iade etmek ise boynumuzun borcu. O emanetlere tabir yerinde ise ihanet etmeden Yaradan’ın yarattığı en güzel surette, Yaradan’a yaraşır bir kul olma sevdasıyla yetiştirmek ise hayatımızın üssü’l esası olmalı. Cennetten gelen o masumları fanileştirmeden… Yanında hiçbir emanetin zayi olmadığı Zât’ a adanmışçasına…
Okuduğun nur olsun,
Kalbine nurlar dolsun,
Nurları okumakla,
İmânımız kurtulsun.
Sevdiğim ve şefkat ettiğim yavrularıma Yaradanımın sevgisi, Rahman ve Rahim ism-i tecellisiyle müşfik Rabbimin ihsanâtı ile gözlerinde nurların şahikaları parıldasın, kulakları nurun ritmi ile çınlasın, ruhları nurlar ile yoğrulsun, kalpleri nurlar ile dolup atsın, elhasıl nihayette imânlar kurtulsun…
Kalplerimiz hep uyur,
Üstadım dua buyur,
Ömrümüz tükenmeden,
Bize imânı duyur.
Şu temelsiz fani ömürde nasıl olacak bu kurtuluş?
“İfsad komiteleri, din düşmanları, biz kadınları ifsad ettiler. Çocuklarımızı İslâmiyet’ten uzaklaştırdılar. Bizi yüksek İslâm terbiyesinden yüce İslâm edebinden mahrum ettiler. Hâlâ da dinimize zararlı şeyleri bize aşılamaya çalışıyorlar. Hadsiz hamd ve senalar olsun Rabbimize ki Risale-i Nur bizi bunlara kapılmaktan dahi kurtardı. Risale-i Nur’a nail olunca kalplerimize nurlar yağdı. Ruhumuzda nurlu âlemlere karşı pencereler açıldı. Nur Risalelerini okudukça imânımıza, mukaddes dinimize bağlılığımız ziyadeleşti. Peygamberimiz Habib-i Zişan Efendimiz’e (asm) muhabbetimiz fazlalaştı. Allah’a olan itaatimiz, sevgimiz, aşkımız sonsuz bir hale geldi.”diyor Hanımlar Rehberi’nde Nur Talebesi hanımlar. Evlatlarımızın şimdiden başlayarak ebedü’l abada kadar Nur Talebesi olması ise en büyük duam. Bunu vücudumun tüm zerrâtı adedince defaatle söyleyip, yalvarmak istiyorum emanetlerin asıl Sahibine. Kulaklarında çınladığında o anne sesi ve hissettiklerinde, o müşfik ılık nefesi Risale-i Nur’lara giriftar olsun evlatlarım. Ve derhatır ettikçe ömrünce valideynlerinden razı olsunlar. Ukbada “Neden bizim dinimizi takviye etmediniz?” diyerek şâkî olmasın, şefaatçi olsunlar inşallah.
Annelerin bugününde çocukları vardır,
Çocukların yarınında da anneleri…

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*