İbret Levhaları

“Çocuklara zarar verilmeyecek!”

 

“İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir.”

Bediüzzaman Said Nursi

 Efendimiz (asm) ve Sahabiler, Havazinlilere karşı mücahededeydiler. Ordu Halid. b. Velid’in (ra) kumandası altındaydı.

Efendimiz (asm), savaş esnasında bir kadın ce­sedine rastladı. Kadının Halid. b. Velid (ra) tarafın­dan öldürüldüğü söylenince, yanındakilere:

“Derhal Halid’e yetişin, ona ‘Allah Resulü, seni çocuk, kadın ve hizmetçileri öldürmekten men edi­yor’ deyin.”dedi.

Bu arada çocukların da öldürüldüğü haberi gel­mişti, Efendimiz (asm) hiddetlenerek şöyle buyur­du:

“Dikkat ediniz, çocuklara zarar verilmeyecek!”

Sahabîler şaşırmıştı. İçlerinden biri:

“Yâ Resûlallah!.. Onlar müşriklerin çocukları değiller mi?” diye sorunca, Efendimiz (asm) şu ce­vabı verdi:

“Sizler de müşriklerin çocukları değil miydiniz? Her çocuk, İslâm yaratılışı üzere doğar; dili dönün­ceye kadar öyle devam eder. Sonra anne babaları, onları kendi batıl dinleri üzerine yetiştirir.”

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*