Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Allah, kıyamet günü mü’min kulunu kendisine yaklaştırır. Rahmet perdesini üzerine gerer ve onu insanlardan gizleyip günahlarını kendisine itiraf ettirerek şöyle buyurur: “Filan günahını biliyor musun? Filan günahını da biliyor musun?” Kul, “Evet, yâ Rabbi” der. Öyle ki, bütün günahlarını kendisine itiraf ettirir. O kişi içinden helâk olduğunu düşünür. Bunun üzerine Allah şöyle buyurur: “Ben bunları dünyada iken senin için örttüm. Bu gün de onları affedeceğim.” Sonra amel defterini sağ tarafından kendisine verir. Kâfir ve münafığa gelince, şahitler onlar için şöyle seslenirler: “İşte bunlar, Rablerine iftira edenlerdir. Dikkat edin. Allah’ın laneti zâlimlerin üzerinedir.”

Hz. Ebû Musa (ra) rivâyet ediyor:

Allah zâlime mühlet verir. Yakaladığında ise bir daha yakasını bırakmaz.

Hz. Ebû Zer (ra) rivâyet ediyor:

Allahü Teâlâ şöyle buyurdu: “Ey kullarım! Şüphesiz ben zulmü Kendime yasak ettim. Onu sizin aranızda da haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz.”

Hz. Âmir bin Rebîa (ra) rivâyet ediyor:

Müslüman’ı korkutmayınız. Çünkü Müslüman’ı korkutmak büyük bir zulümdür.

Hz. Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Ümmetimden bir grup Allah’ın emri üzerinde dosdoğru yürümeye devam edecek ve muhalefet edenler onlara zarar veremeyecektir.

Hz. Îbni Amr (ra) rivâyet ediyor:

Bir Müslüman’ın bir hakkı zulmen elinden alınır da bu uğurda mücâdele ederken öldürülürse, şehit olmuş olur.

Hz. Zeyd bin Erkam (ra) rivâyet ediyor:

Allah’ı görür gibi O’na ibâdet et. Çünkü sen O’nu görmüyorsan da O seni görüyor. Kendini ölülerle beraber say. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü o kabul edilir.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Şu beş duâ kabul edilir: (1) Hakkını alıncaya kadar zulme uğrayan kimsenin duası, (2) evine dönünceye kadar hacının duası, (3) çoluk çocuğuna dönünceye kadar gazinin duası, (4) iyileşinceye kadar hastanın duası, (5) mü’minin mü’min kardeşine yokluğunda yaptığı duâ. Bu dualardan en süratli kabul edileni ise, mü’minin mü’min kardeşine yokluğunda iken yaptığı duadır.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Çok günahkâr da olsa zulme uğrayan kimsenin duası kabul edilir. Günahkârlığı kendine aittir.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Müslüman’a zulmedip de hakkını gasb edene yazıklar olsun.

Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Kişi, zâlim de olsa, mazlum da olsa din kardeşine yardım etsin. Zâlimse, onu bundan vazgeçirsin. Bu onun için bir yardımdır. Mazlumsa, yardım etsin.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Allah’ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten Sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan Sana sığınırım.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Zulümden sakınınız. Çünkü zulmün cezasından daha süratli gelen hiçbir ceza yoktur.

Hz. Ebû Bekre (ra) rivâyet ediyor:

İki şey vardır ki, Allah cezasını dünyada verir: Biri zulüm, diğeri anne babaya karşı gelmek.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Öyle fitneler meydana gelecek ki, o zamanda oturan ayakta durandan; ayakta duran fitneye doğru yürüyenden; yürüyen, koşarak gidenden daha hayırlıdır. Kim bu fitneye bulaşırsa, fitne onu içine çekecektir. Kim ondan kurtuluş ve sığınılabilecek bir yer bulursa, oraya sığınsın.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Fitne uykudadır. Uyandırana Allah lanet etsin.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*