İbret Levhaları

Salâvat altına nasıl dönüştü?

 

“Sen salâvatı kendine, o Rahmeten lil-âlemîn’e ulaşmak için vesile yap ve o zâtı da rahmet-i Rah­man’a vesile ittihaz et.”

Bediüzzaman Said Nursî (Lem’alar)

 

Sultan III. Osman’ın padişah olduğu dönem­lerdi. Halkından bir tüccar iflas etmiş, tüm ma­lını kaybetmişti. Ailesiyle beraber ortada kalan tüccar kimseden yardım alamamış, tüm kapılar yüzüne kapanmıştı.

Tüccar böyle zor durumda, borç içinde kıvra­nırken bir gece rüyasında Peygamber Efendimizi (asm) gördü. Hemen huzuruna vardı ve ona hali­ni anlatarak yardım istedi. Peygamber Efendimiz (asm):

“III. Osman’ın sadrazamlarından olan Heki­moğlu Ali Paşa’ya git. Ona benden selam götür. Sana 100 altın versin.” dedi.

Adam:

“Ya Rasûlallah, ben sizin bu dediklerinizi ya­parım; fakat Ali Paşa bana inanmaz.”

O zaman Hz. Peygamber (asm) şöyle buyur­du:

“İnanması için sana bir belge vereceğim. Ali Paşa her gece bana 100 salâvat-ı şerife okurdu. Fakat geçen Perşembe okumadı. Bunu ona söy­lersen sana inanır.”

Ve adam heyecanla uyandı. Sabırsızlıkla sa­bah olmasını bekledi ve güneş doğar doğmaz Ali Paşa’nın yanına gitti. Paşaya rüyasını anlattı. Ali Paşa inanmak istemedi:

“Demek Peygamber sana 100 altın vermemi istiyor. Sen kendi menfaatin için Peygamberi kullanmaya utanmıyor musun?”

Adam bunun üzerine belgeyi öne sürdü:

“Ben sizin bana inanmayacağınızı O’na (asm) söyledim. O da bana bir belge verdi. Siz her gece O’na (asm) salâvatı getirirken geçtiğimiz Per­şembe günü getirmemişsiniz.”

Ali Paşa durdu, düşündü. Hakikaten o gün salâvatı getirmeyi unutmuştu. Tekrar adama dö­nerek:

“Sana Hz. Peygamber tam olarak ne söyledi? Aynen tekrarla.” dedi. Adam tekrarladı:

“Ali Paşa’ya benim selamımı söyle sana 100 altın versin.”

Ali Paşa:

“Bir daha tekrarla.”dedi.

Adam yine tekrar etti. Ali Paşa yine tekrar et­mesini istedi. Bu şekilde adama yedi defa tekrar ettirdi.

Adam artık altından ümidini kesmiş, paşanın kendisiyle alay ettiğini düşünüyordu. Fakat Ali Paşa son cümlesiyle adamı hayrette bıraktı:

“Sana Peygamber Efendimizin (asm) her se­lamı için 100 altın vereceğim. Yedi defa tekrar­lattım 700 altın eder!” dedi ve adama yedi yüz altın verdi.

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*