Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Huzeyfe (ra) rivâyet ediyor:

Allah her sanatkârın ve sanatının sanatkârıdır.

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Erkek çocuklarınıza yüzmeyi ve ok atmayı, kız çocuklarınıza da ip eğirmeyi öğretin.

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

En temiz ve üstün kazanç, kişinin el emeği ve her türlü dürüst alış verişten kazandığıdır.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

İşçinin ücretini alnının teri kurumadan verin.

Hz. Ubeyd bin Ümeyr (ra) rivâyet ediyor:

Mü’mini gücü yettiği şeyde gayretli, gücü yetmediği şeyde ise ‘Yapamadım’ diye hasret çeken olarak görürsün.

Hz. İbni Amr (ra) rivâyet ediyor:

Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış, yarın ölecek biri gibi de tedbirli ol.

Hz. Ümmü Seleme (ra) rivâyet ediyor:

Çalış, Allah’ın rahmetine güvenerek tembellik gösterme.

Hz. İbn-i Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Beş şey gelmeden evvel beş şeyi fırsat bil: Ölüm gelmeden önce hayatının, hastalık gelmeden önce sağlığının, meşguliyet gelip çatmadan önce boş vaktinin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğinin, fakirlik gelmeden önce zenginliğinin.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

İki nimet vardır ki, insanların çoğu onlar hakkında aldanıyorlar: Sıhhat ve boş vakit.

Hz. Hâkim bin Umeyr (ra) rivâyet ediyor:

Kişinin hatalarının çok, yumuşak huyluluğunun eksik, gerçekçiliğinin az olması, gece boyu leş gibi uyuması, gündüz de boş oturması, tembel, sürekli sızlar, cimri ve aç gözlü olması kişiye dindeki kötülüğü bakımından yeter.

Hz. Câbir bin Abdullah (ra) rivâyet ediyor:

Ümmetim hakkında en çok şu hususlardan korkuyorum: Şişmanlık, uykuya düşkünlük, tembellik ve îman zayıflığı.

Hz. İbni Amr (ra) rivâyet ediyor:

Dünyâya kalben ehemmiyet vermemek, kalbi ve bedeni rahatlatır. Dünyaya karşı istekli olmak, kaygı ve üzüntüyü arttırır. Tembel tembel oturmak kalbi katılaştırır.

Hz. Âişe (ra) rivâyet ediyor:

Âhirette bana kavuşmak istiyorsan dünyadan bir atlı yolcuya yetecek kadar azıkla yetin. Zenginlerle oturup kalkmaktan sakın. Yamamadıkça bir elbiseyi eski diye bırakma.

Hz. İbni Amr (ra) rivâyet ediyor:

Her işin bir gayret dönemi vardır. Her gayret döneminin de bir gevşeme devri vardır. Kimin gevşeme dönemi benim sünnetim ölçüsünde olursa, o hidâyete ermiştir. Kiminki böyle değilse helak olmuştur.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Müslüman olup da geçimi kendisine yetecek kadar olan kimseye müjdeler olsun.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

İlim konusunda cimri davranmayın ve başkalarına öğretmekten geri durmayın. Onu birbirinizden gizlemeyin. Çünkü ilmi gizlemekle yapılan hıyanet, malda yapılan hıyanetten daha büyük günahtır.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Kendilerinden ilim öğrendiğiniz kimselere karşı mütevazı davranınız, îlim öğrettiklerinize de alçak gönüllülük gösteriniz. Zorba âlimler olmayınız.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Birbirinize yemek götürmekle hediyeleşiniz. Çünkü bu rızklarınızda genişlik sağlar.

Hz. Ümm-ü Hakîm (ra) rivâyet ediyor:

Hediyeleşiniz. Çünkü hediye sevgiyi katlar ve kalplerdeki kinleri giderir.

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*