Düşünceler

Uzaklarda…

Neye niyet edip, neyi hayâl etmişsem bugü­ne dek kulluğumdan yana, aslına dönmeye niyet ile ferahlanacak tüm hücrelerim. Var oluşumun ille-i gayesine, o meçhul bir an-ı seyyalede süzü­lebilmek adına seslenecek, dillenecek zikirlerim suskunluğuma. Öyle ki o ânâ bir ömür boyu rast gelebilmek için takati kesilmiş hüzünlü yüreğime tahiyyelerimle, tahmidiyelerimle, tezekkürlerim­le, tefekkürlerimle… En nihayetinde secdelerim­de bulacağım o ulvi manzaranın nurunu, gözle­rimdeki buğuyla.

Sırf yola viran olup uzaklardan kalkıp gelmekle mi yetinmiştim? Yetinmemeliyim tabi ki de! Öm­rüm boyunca onca yaftadan, kişiliğime bir virüs gibi girmiş, sâlih amellerimi kemiren-beni bitiren su-i ahlâk ve kötü huylarımdan, elhasıl kulluğu­ma sürdüğüm onlarca, yüzlerce, binlerce kara lekeden arınmalıyım. Yüreğime bastığım yalnız­lığımı, kimsesizliğimi, talihsizliğimi itirafa kesin karar kılmak belki de. Pişmanlıklarımla arınacak yüreğim, karanlığa mahkûm kalmaktan kurtu­lacak mazim. Ve yüreğimin en nadide, en naze­nin köşesindeki o gizemli ve kıymetli hücrelerine girmeye çabalayan hileci hislerden kurtulabilmek için attığım her adımdı sana gelişlerim.

Varlığın ve tüm varlığa kavuşanların sebebi Sevgilinin (asm) nurunu arayacak fersiz bakışla­rım. Zira onun beldesinde, varlığın bestesini duy­mak için atacak yüreğim. Tarif bile edebilmekten acizim. Kelimeler düğümleniyor boğazıma. Yü­reğim yerinden fırlayacak gibi. Nefes bile almayı unuttum sanki. Her bir adımla işte uzaklardayım şimdi… Hayâl edemediğim, hiç görmediğim, hiç bilmediğim o uzaklarda…

Efendimin (asm) huzurunda boynu bükük, kul gibi.

Bedenim bir pul kadar değersiz, yüreğim ise kor gibi.

Yıkılmış bir mezarım yığılmış içinde…

Amellerim kül gibi.

Uzaklardayım hasretle­rimle, özlemlerimle, muh­taçlığım ise gün gibi.

Her şey şimdi, şu an, yokluklar ta kendim. Ben bende değilim. Secdelerde kaybolmaya ümitliyim zıll gibi…

Uzaklarda buldum ben beni, uzaklarda buldum kaybol­muş kendimi…

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*