Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Harcamada iktisad geçimin yarısıdır. İnsanlara kendini sevdirip yaklaşabilme aklın yarısı, güzel soru sorma da ilmin yarısıdır.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Dikkat ve temkinle hareket etmek, iktisad ve güzel haslet peygamberliğin yirmi dört parçasından bir parçadır.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Üç şey vardır ki, onlar kime verilmişse, o kişiye Davud’un (as) âline verilen nimetler kadar nimet verilmiş sayılır: Bu üç şey; kızarken de, severken de adaletten ayrılmamak, fakirken de zenginken de İktisatlı davranmak, gizlide de, açıkta da Allah’tan korkmaktır.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Îktisad geçimin yarısıdır. Güzel ahlâk da dinin yarısıdır.

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Şu üç şey vardır ki helak edicidir, üç şey vardır ki kurtarıcıdır, üç şey vardır ki günahlara keffâret, üç şey de vardır ki kişinin derecesini yükseltir. Helak ediciler şunlardır; îtaat edilen cimrilik, peşinden koşulan nefsin kötü arzuları ve kişinin ameline güvenip kendisini garantide hissetmesi. Kurtarıcılar da şunlardır; öfkeli iken de, hoşnutken de âdil davranmak; fakirken de, zenginken de İktisad etmek ve gizlide de, açıkta da Allah’tan korkmak. Günahlara keffâret olan üç şey ise şunlardır; bir namazı kıldıktan sonra diğer vaktin namazının beklentisi içerisinde olmak, şiddetli soğuk günlerde abdest almak ve cemaate devam etmek. Kişinin derecesini yükselten şeylere gelince, yemek yedirmek, selâmı yaymak ve insanlar uykuda iken gece kalkıp namaz kılmak.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

İstihare yapan mahrum kalmaz, istişare eden pişman olmaz, iktisad eden geçim sıkıntısı çekmez.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Allah bir ev halkı hakkında hayır dilerse onları dinde bilgi sahibi kılar. Küçüklerini büyüklerine saygılı yapar. Hayatlarında yumuşaklık, harcamalarında İktisad nasib eder. Tevbe etmek için kusurlarını kendilerine gösterir. Hayır dilemezse onları kendi haline terk eder.

Hz. Talha (ra) rivâyet ediyor:

İktisad edeni Allah zengin eder, israf edeni Allah fakir kılar, tevazu göstereni Allah yükseltir, zulmedeni Allah parçalar.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Hak yolda istikâmet, orta yol ve İktisad, peygamberliğin yirmi beş cüzünden bir cüzdür.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Günahlardan öyleleri vardır ki, ne namaz, ne oruç, ne hac ve ne de umre onlara kefâret olur. Bunları ancak geçim yolunda çekilen sıkıntı affettirir.

Hz. Îbni Mes’ûd (ra) rivâyet ediyor:

Dedikoduyu, çok suâl sormayı ve malı boşu boşuna harcamayı terk et.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Güzel konuşmanın tehlikesi insanlara karşı kibirlenme ve kendisinde olmayan şeyle övünmektir. Cesaretin tehlikesi zulüm ve haddi aşmaktır. İyilikseverliğin tehlikesi başa kakmaktır. Güzelliğin tehlikesi böbürlenmektir. İbâdetin tehlikesi tembellik ve usanç duymaktır. Konuşmanın tehlikesi yalan söylemektir. İlmin tehlikesi unutmaktır. Yumuşak huyluluğun tehlikesi kendinden beklenen metanet ve salâbeti göstermemektir. Asaletin tehlikesi soyu ile övünmektir. Cömertliğin tehlikesi israftır.

Hz. Mugîre bin Şu’be (ra) rivâyet ediyor:

Allah size annelere sıkıntı vermeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, vermeyip istemeyi haram kıldı. Ve dedikoduyu, yerli yersiz çok suâl sormayı ve malı boş yere harcamayı da çirkin gördü.

Hz. Îbni Amr (ra) rivâyet ediyor:

İsrafa ve böbürlenmeye kaçmadan yiyin, için, sadaka olarak verin ve giyinin.

Hz. Muaz (ra) rivâyet ediyor:

Lüks yaşamaktan sakın. Çünkü Allah’ın gerçek kulları lüks yaşamazlar.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*