Kelimat Çiçekleri

Arz-u Hâl

Yâ Fettâh…

Ey kapalı kapalı kapıların arkasında bekleyen biz âcizleri gören Rabbimiz…

Hâlimiz sana aşikârdır.

Dergâhına geldik. Ellerimiz semâda.

Ferec ver bize.

Felâh ver.

Ferâh ver içimize.

Ye’se düşmemizi isteyen şeytana fırsat verme.

Sana sığındık şeytandan ve nefsimizden.

Setreyle bizi dünyanın menhûs hâllerinden.

Yâ Settâr…

Zâhiri ve bâtınî tüm kusurlarımızı ört.

Yâ Afüvv…

Affına sığınıyoruz Yâ Rab.

“Na’büdü” sırrınca Senden yardım diliyoruz.

Sadece kendimiz için değil. Kalbimizin içinde olan tüm kardeşlerimiz için Senden yardım diliyoruz.

Kırık dökük kelimelerimiz,

Avuç dolusu gözyaşımız var…

Sehere yaklaşan vakitte lisanımızda duâmız,

Başucumuzda imanımızı tazeleyen Risâle-i Nur’umuz var.

Yâ Nur…

Sabahımızı nur eyle.

Rahmet yağdır semâdan yüreğimize…

Risâle-i Nur’un yüz otuz parçası hürmetine Yâ Rab…

Emân ver.

Emniyet ver.

Necât ver.

Halâs eyle.

Yâ Nur’el- envar… Bi hakkın ismike’n- Nur!

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*