Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Esved bin Seri (ra) rivâyet ediyor:

Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Konuşup meramını ifade etmeye başlayınca anne babası onu ya Yahudileştirir, ya Hıristiyanlaştırır ya da Mecûsileştirir.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Çocuklarınızı şu üç haslet üzere terbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun Ehl-i Beytinin sevgisi ve Kur’ân okumak. Çünkü Kur’ân okuyanlar, Allah’ın arşının gölge­sinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde, peygamberler ve asfi­yalarla beraber arşın gölgesinde bulunacaklardır

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Hz. Peygamber çocuklara ve aile fertlerine karşı insanların en merhametlisiydi.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

İnsanların efendisi Âdem’dir. Arapların efendisi Muhammed’dir. İranlıların efendisi Selman’dır. Habeşlilerin efendisi Bilal’dır. Dağların efendisi Tur-i Sina’dır. Ağaçların efendisi sidr ağacıdır. Ayların efendisi Muharremdir. Günlerin efendisi Cumadır. Söz­lerin efendisi Kur’ân’dır. Kur’ân’ın efendisi Bakara Suresi’dir. Bakara Sûresi’nin efen­disi Âyetü’l-Kürsî’dir. Dikkat edin onda beş kelime vardır ki her kelimede elli bereket vardır.

Hz. Aişe (ra) rivâyet ediyor:

En güzel huylar on tanedir. Bunlar bazen babada bulunur çocukta bulunmaz; çocuk­ta bulunur, babada bulunmaz. Kölede bulunur, efendisinde bulunmaz. Allah bunları, saadetini dilediği kimselere verir. Bu güzel huylar şunlardır: Doğru sözlü olmak, tam cesaret, isteyene vermek, iyiliklere karşılıkta bulunmak, emâneti korumak, akraba­larla iyi ilişkiler içerisinde olmak, komşunun hatâsına göz yummak, arkadaşın hatâ­sına göz yummak, misafiri ağırlamak ve bunların hepsinin başı olan haya.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Çin’de de olsa ilmi arayınız. Çünkü ilim öğrenmek her Müslüman’a farzdır. Melekler, yaptıkları işten hoşlandıkları ilim talebeleri için kanatlarını yere sererler.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin.

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Her ağacın bir meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur.

Hz. Ebû Zer (ra) rivâyet ediyor:

Şüphesiz Allahu Taâlâ Bakara Sûresini Arş’ın altındaki hazinesinden alıp bana ver­diği iki âyetle bitirmiştir. Dolayısıyla onları öğreniniz. Kadınlarınıza ve çocuklarınıza Öğretiniz. Çünkü onlar rahmet, Kur’ân ve duadır.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Küçük çocuğun bir şeyi hafızasına alması taş üzerine kazılan nakış gibi kalıcıdır. Ki­şinin yaşlandıktan sonra bir şeyi hafızasına almaya çalışması ise, su üzerine yazı yazmaya benzer.

Hz. Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Şu üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır: İyileşinceye kadar akıl hastası olan deliden, uyanıncaya kadar uyuyandan, bulûğ çağına erinceye kadar çocuktan.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

İlim öğreniniz, ilim için de ağırbaşlı ve vakur olmayı öğreniniz. İlim aldığınız kimseye karşı tevazu gösteriniz.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

İnsanların anlayıp kavrayacakları dilden konuşun. Onların Allah ve Resulünü yalan­lamalarını ister misiniz?

Hz. İbni Amr (ra) rivâyet ediyor:

Nice ilmi yüklenenler vardır ki, dinde ince anlayış sahibi değildirler, ilmi kendine fayda vermeyen kişiye cehaleti zarar verir. Kur’ân’ı seni kötülüklerden sakındırdığı müddetçe oku. Eğer seni kötülüklerden sakındırmıyorsa okumamışsın demektir.

Hz. Cündüb (ra) rivâyet ediyor:

Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gecenin ortasında kılınan teheccüd na­mazıdır. Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

İlim üç türlüdür: Açıklayıcı bir kitap, eskiden beri sürüp gelen güzel bir âdet ve “Bil­miyorum” diyebilmektir.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Kişi öldüğünde şu üç şeyden gelenler hâriç, ameli kesilir. (1) Varlığı devam eden ve istifade edilen hayırlı bir eser, (2) kendisinden faydalanılan ilim, (3) kendisi için duâ eden hayırlı bir evlât.

Hz. Hassan bin Ebî Sinan (ra) rivâyet ediyor:

Cahiller arasında ilim öğrenen kişi ölüler arasındaki diri gibidir.

Hz. Ka’b bin Mâlik (ra) rivâyet ediyor:

Her kim ki, âlimlere karşı övünmek, cahillerle cebelleşmek veya insanların sevgisini kazanmak için ilim öğrenirse onun âkibeti Cehennem’dir.

Ebû Katade (ra) rivâyet ediyor:

Arife günü oruç tutmak biri geçmişte, biri gelecekte olmak üzere iki senenin; Aşure günü oruç tutmak ise geçmiş bir senenin günahlarını affettirir.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Hz. Peygamber çocuklara rastladığında onlara selâm verirdi.

Hz. Muaviye (ra) rivâyet ediyor:

Çocuğu olan kimse onunla çocuklaşsın.

Câmiü’s-Sağîr’den…

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*