Psikoloji

Koşulsuz sevgi

Mutlu ve huzurlu bir aile olabilmenin en önemli şartı koşulsuz sevgidir. Aile fertlerini ilişkilerinde birbirleriyle etkileşimlerinin doğal ve içten olması gerekir. Ailelerde ve başka pek çok sosyal toplu­lukta en sık rastlanan sevgi tipiyse koşullu sev­gidir. Koşullu sevgi derecelerine ve yoğunluğuna göre çeşitlilik gösterir. Ana mesajı ‘Burada benim için bulunuyorsun, sadece söylediklerimi yaparsan ve benim ihtiyaçlarımı karşılarsan kabul görür ve sevilirsin’ şeklindedir. Bu sevgi türü aile içinde öz­güven eksikliğine ve panik atak, uykusuzluk, baş ve sırt ağrıları, bitkinlik gibi bir yığın psikosomatik rahatsızlığa sebep olabilir.

Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir!

Koşullu bir ilişkide kişilik ve davranış sürek­li olarak karıştırılır, kişinin değeri davranışlarına göre belirlenir. Örneğin, sık sık okula geç kalan bir çocuğa ebeveyn olarak “Okula hep geç kalıyor­sun, tembelin tekisin!” derseniz yapılan hatanın düzeltilmesine yardımcı olmadığınız gibi mevcut iletişim ve ilişkiyi de bozarsınız. Burada aslında problem çocuğun okula geç kalma davranışı iken problemin ifade ediliş şekline bakıldığında çocuk tarafından anlaşılan tek şey tembel bir kişiliği ol­duğudur. Durum böyle olunca kızgınlığın nedeni anlaşılamamış olur, çocuk suçlanmış hisseder ve kırılır. Davranış düzelmeyeceği gibi daha da kö­tüye giderek çocuğun direnmesine, bu durumda daha çok geç kalmasına sebep olabilir. Örnekte de görüldüğü gibi önemli olan ne söylediğinizden ziyade nasıl söylediğinizdir. Davranışın değişme­sinde karşı tarafın sağlıklı bir biçimde sorumluluk alıp hatasını düzeltebilmesi için kendimizi daha iyi ifade etmeyi öğrenmeli ve yaptığı hataya rağmen hâlâ sevildiğinin bilinmesini sağlamalıyız.

Koşulsuz sevginin var olduğu bir ailede;

Yargılamayan tavır,

Birbirini benimseme,

Birbirine saygı göstermek, değer vermek,

İletişim kurarken içten ve samimi olmak,

Aile bireylerini birbiriyle ya da dışarıdan biriyle kıyaslamama,

Öğrenmeyi ve yaşama meydan okumayı sev­dirme,

Hataları ve başarısızlıkları ders almak için fır­sat olarak görme,

Hem güçlü hem zayıf yanlarını kabul etme gözlenir.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*