Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Ebu’d-Derda (ra) rivâyet ediyor:

Kim bir ağaç diker de ondan bir insan veya yaratıklarından herhangi bir yaratık yerse bu mutlaka onun için sadaka olur.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Avlanan her hayvan, kesilen her ağaç, onların Allah’a olan tesbihlerinin kesilmesi demektir.

Hz. Muâviye bin Hayde (ra) rivâyet ediyor:

Sedir ağacı kesen kişinin başını, Allah Cehennem ateşine yöneltir.

Hz. Ebû Cafer (ra) rivâyet ediyor:

Hz. Peygamber yeşilliğe ve akan suya bakmayı severdi.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Birinizin elinde bir fidan olduğu sırada kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse diksin.

Hz. Abdurrahman bin Amr el-Ensarî (ra) rivâyet ediyor:

Yağmurun çoğalıp bitkinin az olması, Kur’ân okuyanların çok, dini bilenlerin az, idarecilerin çok, emin olanlarının ise az olması kıyametin yaklaştığının delillerindendir.

Hz. Abdullah bin Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Yaratıkları tefekkür edin. Fakat Yaratıcının Zâtını tefekkür etmeyin. Çünkü buna güç yetiremezsiniz.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Her şeyi tefekkür edin. Fakat Allah’ın Zâtını acaba nasıldır diye düşünmeyin. Çünkü yedinci kat semadan kürsîye kadar nurdan yedi bin perde vardır. O bunun da ötesindedir.

Hz. Hakim bin Umeyr (ra) rivâyet ediyor:

Kalplerinizi murakabeye alıştırın. Çokça tefekkür edin ve ibret alın.

Hz. Hakem bin Umeyr (ra) rivâyet ediyor:

Dünyada misafir gibi olun. Camileri ev edinin. Kalplerinizi inceliğe ve yumuşaklığa alıştırın. Çokça tefekkür edin ve ağlayın. Nefsin kötü arzuları sizi ayrılığa düşürmesin. İçinde oturamayacağınız binalar yapıyorsunuz. Yiyemeyeceğiniz şeyler topluyorsunuz. Ulaşamayacağınız emeller besliyorsunuz.

Hz. Ebû Saîd (ra) rivayet ediyor:

İbrahim peygamber Mekke’yi haram kılıp harem kıldı; ben de Medine’yi iki dağı arasıyla haram kılıyorum. Orada kan akıtılmayacak, savaş için silah taşınmayacak, hayvan besleme gayesi dışında ağaç kesilmeyecek. Allah’ım, bizim için Medine’mizi mübarek eyle. Allah’ım, sa’ ile olan ölçümüze bereket ver. Allah’ım müd ile olan ölçümüze bereket ver. Allah’ım, her bereketin yanına iki bereket ver. Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Medine’deki hiçbir tepe ve hiçbir dere yoktur ki, üzerinde iki melek bulunup siz geri dönünceye kadar onu korumasınlar.

Câmiü’s-Sağîr’den…

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*