Esmâü'l Hüsna

Mülevvin

Allah (cc), Mülevvin’dir. Yani her şeyi farklı renklerle yaratır. Kâinata baktığımızda her şeyin bin bir türlü renkler armonisi içinde âdetâ raks ettiği gözümüzden kaçmaz. Hangi şeye dikkat etsek, varlıkların muazzam bir renk cümbüşü içinde yıkandığını görürüz. Bitkilerde yeşilin, kırmızının, pembenin, beyazın, mavinin ve siyahın her tonu hâkim olduğu gibi,1 hayvanlar, kuşlar, balıklar, denizler, karalar, gökler ve yıldızlar da aynı ölçüde binlerce muhtelif renklerle iç içe donanmış bulunmaktadır. Kâinatı rengârenk yaratan, Mülevvin olan Cenab-ı Haktır.

Mülevvin ismi Hazret-i Ali’nin (ra) Peygamber Efendimizden (asm) rivâyet ettiği2  Cevşenü’l-Kebir’de zikrolunan isimlerdendir. Bütün varlıkların bizzat Cenab-ı Hakkın kudretiyle halk edildiğini beyan eden Bediüzzaman, sebeplere takılı hangi varlığa ve yaratığa bakılsa, hârika bir san’at içinde gözüktüğünü, değil âdî sebebi, belki bütün sebepler toplansa da, onun îcat edilişine karşı ancak acziyetlerini bildireceklerini kaydeder.3

Bediüzzaman Said Nursî’ye göre, sebepler sadece bir perdedir. Sebeplerle bağlı görünen varlıkları yapan başkasıdır.

Meselâ, büyük bir sebep zannedilen güneşin irâde ve şuur sahibi olduğu farz edilse ve ona, “Bir sineğin vücudunu yapabilir misin?” denilse, güneş, “Hâlıkımın ihsânı ile, dükkânımda ışık ve renkler çok! Fakat, sineğin vücudunda göz, kulak, hayat gibi öyle şeyler var ki, ne benim dükkânımda bulunur, ne de benim iktidârım dâhilindedir” diyecektir.4

Çünkü güneş, Allah’ın emrine musahhar bir memurdur. Allah’ın misafirhanesini aydınlatan bir mumdardan ibârettir. Bir sineğe değil, bir sineğin kanadına dahî hakîkî mâlik değildir.5 Yedi rengiyle birlikte güneşi ve ışığını halk eden Cenab-ı Haktır.

Bediüzzaman’a göre, acîp ve garîp san’atlar içinde, binler hikmetlerle rengârenk tanzim edilmiş olan yeryüzü sîmâsındaki sayısız nakışlı çizgiler Kadîr-i Zülcelâlin ve Hakîm-i Zülkemâlin zarûrî varlığına ve birliğine yüz bin dillerle şehâdet etmektedirler.6

Dipnotlar:

1.Bediüzzaman Said Nursî/ Sözler

2. Mecmuâ tü’l-Ahzâb, 235.

3. Bediüzzaman Said Nursî/ Sözler

4. Age, s. 621.

5. Age, s. 547

6. Age, s. 616
Kaynak: Yeni Asya Neşriyat/ Risale-i Nur’da Esma-i Hüsna

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*