Not Defteri

Mikrokosmosun görünmez güçleri

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüs Dünya Sağlık Örgütü tarafından ”pandemi” olarak ilan edildi. Yani etkisini tek bir yerde değil tüm dünyada gösteren bulaşıcı hastalıklardan biri olarak kabul edildi. (Medya)

Risale-i Nur’un satırları makro ve mikro âlemden verilen örneklerle atomdan, hücreye, gezegenlerden güneşlere tevhidin delillerini gözler önüne serer. İnsanı düşünmeye sevk eder.

İnsanın acizliğini anlatırken gözle görülemeyen bir mikroba yenik düştüğünü ifade eder:

“İ’lem ey mağrur, mütekebbir, mütemerrid nefis! Sen öyle bir za’fiyet, acz, fakirlik, miskinlik gibi hallere mahalsin ki, ciğerine yapışan ve çok defa büyülttükten sonra ancak görülebilen bir mikroba mukavemet edemezsin; seni yere serer, öldürür…” der.

Evet, mikroplar bazen bize hastalıkların bulaşmasına vesile olurlar. Bazen de gıdalarımızın mayalanmasına petrol gibi enerji kaynaklarımızın oluşumuna yardımcı olurlar.

Hayatımızın akışında başrolde olan sebeplerden biridir onlar.

 

İnsanlık tarihini değiştiren ibretli tablolar

Bunun yanında insanlık tarihinde tahminimizin çok üstünde değişimlere de vesile olurlar. Mikrobiyolog Bernard Dixon kaleme aldığı “Görünmez güçler” isimli eserinde mikropları başka bir açıdan yorumluyor. Firavun’u mağlûp eden karınca misali, Rabbinin emriyle boyutlarının çok üstünde işleri başaran mikroplardan örnekler veriliyor.

Sözgelimi: Bitlerle bulaşan tifüs hastalığının mikrobu, tarihte birçok ordunun mağlûbiyetine sebep olur. Napolyon’un ordusunu darmadağın eden tifüs mikrobu, İkinci Dünya Savaşında Polonya’nın bir bölgesini “Tifüs salgını var” bahanesiyle Nazilerin saldırılarından kurtarır.

1845 bir mantar cinsi İrlanda’da patates üretimini etkileyince başlayan kıtlık büyük göçlere sebep olur. Halkın büyük bir bölümü Amerika’ya göç eder. Amerika’nın suikasta kurban giden önemli başkanlarından biri olan John Kennedy’nin ailesi de bu göçmenlerden biridir.

Asetonu laboratuvar ortamında bakteriden elde etmeyi başaran Dr. Weizmann silâh endüstrisinde büyük bir değişim gerçekleştirir. Dönemin İngiltere Savunma Bakanı Lloyd George Dr. Weizmann’ı yeni kurulan İsrail Devletinin ilk başkanı olarak ödüllendirir.

 

Maymuna mersiye

Kendi tarihimizden çok ibretli bir örnek de İstiklâl Savaşımızın dolaylı olarak kazanılmasına vesile olmuştur. Bediüzzaman Hazretlerine maymuna mersiye yazdıran olaydır bu.

(Edebiyatımızda ölen kişilerin arkasından söylenen şiire mersiye denir.)

Evcil maymununun saldırısıyla yaralanan ve bulaşan bir mikrop yüzünden ölen Yunan Kralı 1. Aleksander’ın ardından Venizelos ve generalleri de tasfiye edilir.

Bediüzzaman Hazretlerinin “Mücahid bir hayvan mersiyesi” başlıklı manzumesi şöyledir:

Ey maymun-i meymûn!

Kâfirleri mahzun, Yunan’ı da mecnun eyledin.

Öyle bir tokat vurdun ki, siyaset çarkını bozdun.

Lloyd George’u kudurttun, Venizelos’u geberttin.

Mizan-ı siyasette pek ağır oturdun

Ki, küfrün ordularını, zulmün leşkerlerini bir hamlede havaya fırlattın.

Başlarındaki maskelerini düşürüp maskara ederek bütün dünyaya güldürdün.

Cennetle mübeşşer olan hayvanların isrine (safına) gittin.

Cennette saîdsin; çünkü gazi, hem şehidsin.

 

HÜLÂSA

Mü’mine ümitsizlik yakışmaz. Cenâb-ı Hak küçücük bir çekirdekten nasıl tonlarca ağacı halk ediyorsa, yeri gelir dilerse gözle görülmeyen mikroba da dünya tarihinin akışını değiştirecek bir vazife verir. Her şey her an hiç ummadığımız şekilde değişebilir.

Biz yeter ki üzerimize düşen vazifeleri yerine getirelim!

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*