Gül Bahçesi

Cennette cömertler köşkü

 

Ebû Ümame (ra) rivayet ediyor:

Beş gece vardır ki onlarda yapılan duâ geri çevrilmez. Receb’in ilk gecesi olan Regâib Kandili, Şaban’ın on beşinci gecesi olan Berat Kandili, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Kurban Bayramı gecesi.

 

Ebû Hüreyre (ra)  rivayet ediyor:

Cuma gününde her mescidin bütün kapılarında melekler bulunur. Gelenleri öncelik sırasına göre yazarlar. İmam minbere oturduğunda defterlerini dürerler de hutbede yapılan zikri dinlemeye gelirler. Sevap olarak önce gelenlere bir deve kurban etmiş gibi, ondan sonra gelene bir inek kurban etmiş gibi, ondan sonra gelene bir koç kurban etmiş gibi, ondan sonra gelene bir tavuk sadaka vermiş gibi, ondan sonra gelene de bir yumurta sadaka vermiş gibi sevap yazarlar.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Ameller niyetlere göredir. Kişi için ancak niyet ettiğinin karşılığı vardır. Şu halde kimin hicreti Allah ve Resulü için ise o kimsenin hicreti Allah ve Resûlünedir. Kimin de hicreti elde edeceği bir dünyalık veya nikâhlayacağı bir kadın için ise, onun da hicreti hicret ettiği o şeyedir.

 

Ebû Hüreyre (ra)  rivayet ediyor:

Cennette “Duha” denilen bir kapı vardır. Kıyamet Günü olduğunda bir nida edici şöyle seslenir: “Kuşluk namazına devam edenler nerede? İşte kapınız budur. Allah’ın rahmetiyle buradan girin.”

 

Âişe (ra)  rivayet ediyor:

Cennette büyük bir köşk vardır, ismi cömertler köşküdür.

 

Enes  (ra)  rivayet ediyor:

Bilgiyle yapılan az amel fayda verir. Fakat bilgisizce yapılan çok amel fayda vermez.

 

Ebû Ümame (ra)  rivayet ediyor:

Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamayacağın çok maldan daha hayırlıdır.

 

Enes (ra)  rivayet ediyor:

Müezzin Cuma ezanı okuduğunda herhangi bir iş yapmak haram olur.

 

Câmiü’s-Sağir’den…

 

Hadislerin devamını Bizim Aile dergisi Ağustos sayısından okuyabilirsiniz.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*