Editör

Çocuk deyip geçmeyin

Çocuklar evin meyvesidir. Bir ağaç her şeyiyle meyvesine hizmet ettiği gibi, aile de bu meyvenin olgunlaşması için çalışır. Toplumu kalkındıracak ve ileriye taşıyacak olan aile hayatıdır. Eğitimin tohumları ailede serpilir. Küçük yaşta verilmeyen eğitimin ileride neticesi beklenemez. Bu her konuda olduğu gibi, dini konularda da aynı şekilde değerlendirilir. Bediüzzaman Said Nursî’nin de dediği gibi “Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir.” Dolayısıyla anne ve babanın yegâne vazifesi, çocuğunu ahlâkî, imanî gelişimini tamamlayan iyi bir insan olarak yetiştirmektir.

Bu durumun önemine binaen kapak konumuzu “Çocuklara İman Eğitimi” olarak belirledik. Hazır pandemi dönemiyle birlikte daha çok evlerde vakit geçiriyorken, neden çocukları dünya-ahiret mesrur edecek iman hakikatleriyle tanıştırmayalım? Sadece oyuncaklarla onları uyutup haylaz bir hayat yaşamaları yerine, terbiye-i İslâmiye ile hayatlarını kurtarabilirsiniz. O zaman çocuklarınız sizlere minnettar olacaklardır.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*