Not Defteri

Taklit Edilmez Bir Turra: Kadın Fıtratı

Kadın fıtratı, taklidi imkânsız bir mühür gibi dünyanın hangi coğrafyasına gidilirse gidilsin değişmeyen yapıdadır. Bütün kadınlar, insan, anne, eş, ev hanımı, çalışan kadın… gibi bir çok sıfatı taşımaktan gelen zorlukları farklı dozlarda tüm dünyada yaşamaktadırlar.

Gelişen haberleşme teknolojileri sayesinde fark ediyoruz ki, sadece ülkemizde değil bütün dünyada kadın olmak zordur. Hem de çok zor.

İşte, Bediüzzaman Said Nursi’nin telif ettiği Hanımlar Rehberi’nde kadının kendi iç dünyası, aile yaşantısı, eşi-çocukları ile iletişimi konusunda yaşayabileceği problemlere Kur’ânî çözümler âdeta “koruyucu hekimlik” gibi şefkat ve merhametle sıralanmaktadır.

 

Kadın ve çiçek

“Yapan bilir” düsturunca kadını incecik san’atlarıyla âdeta dantel letafetiyle dokuyan Usta San’atkâr, onun hayatı boyunca karşılaşabileceği bütün problemleri de biliyor.

Bediüzzaman Hazretlerinin kadın fıtratı üzerine eşsiz tahlillerinin yer aldığı Risalelerden biri de Sözler isimli eseridir. 32. Söz’ün Üçüncü Mevkıfı’nda mahir bir ressam ve heykeltıraş olan Zatın, insan cins-i lâtifinden gayet güzel bir hasnanın heykelini yapma isteğinden bahseder. Kadında tecellî eden san’atlardan San’atkârın yüceliğine uzanan bir çizgide kadın fıtratını analiz eder. Güzel yaratılış, ahlâk, sevimli evlatlar gibi nimetlerle bir çiçekte olduğu gibi kadında da  akseden esma-i İlâhîyi zikreder: Musavvir, Mukaddir, Munazzım, Alim, Hakim, Sani, Bari, Latif, Kerim, Vedut, Rahim, Rahman, Hannan, Cemîl-i Zülkemâl, Kâmil-i Zülcemâl… Bu nimetleri ihsan eden Zat hakiki bir şevk, safi bir muhabbet ve şefkatle yoğrulmuş halis bir şükür ister.

Evet, Usta San’atkâr muhteşem san’at eserinin başına gelmesi muhtemel olaylara çözüm yollarını, açıklamalı bir kılavuz kitapla ve bu kılavuzun nasıl uygulanacağını göstermekle vazifeli bir rehberle izah ediyor. Kitaba ve rehbere sadık kalıp kalmamak, sonuçlarına katlanmak şartıyla kadının hür iradesine bırakılmış.

Kendisini yapan San’atkârın ve Onun vazifelendirdiği Rehberin (asm) kurallarına mı tâbi olacak, yoksa heveslerinin esareti altında özgürlük zannettiği başıboşluğu mu tercih edecek? İşte kadını bekleyen, onun bütün dünya yaşantısını ve ölüm sonrası hayatını etkileyecek olan yol ayrımı…

Günümüz modern hayatında yer alan Amazonları andıran “özgür” kadından, Hz. Âdem (as) ile Havva’nın peygamber şeriatına uymayıp Kabil’i tercih eden âsi kızlarına kadar uzanan ve ebedî esaretine mal olan köklü tercih.

İmtihan sırrı tercihlerde gizli!

 

Hanımlar Rehberi

Bediüzzaman Said Nursî, 20. yüzyılın başında Osmanlı toplumunun gidişâtını görmüş, toplumu uyarıcı eserler kaleme almıştır. Kadın konusu da bunlardan biridir. Onun asrın ihtiyaçlarına göre Kur’ân ve Sünnet çerçevesi içinde yorumladığı kadına bakış açısını Risâle-i Nur Külliyatı’nın muhtelif eserlerinde, özellikle Hanımlar Rehberi’nde görmek mümkündür. Farklı dönemlerde (Osmanlı, Cumhuriyet, tek parti, çok partili hayat) yazılmış da olsalar, eserlerin hepsinde istikrarlı bir çizgi söz konusudur:

  • Kadın şefkat kahramanıdır.
  • Mimsiz medeniyet hürmetsiz ve şefkatsiz bir şekilde onu yuvasından uzaklaştırarak metâ olarak kullanmaktadır. Bu konuda organizeli çalışan ifsad komiteleri vardır.
  • Kur’ân medeniyeti ise rahmeten kadını yuvasına, fıtrî özelliklerine dâvet eder.
  • Kadınlar, Risâle-i Nur’un esaslarından biri şefkat olduğundan telif edilen bu imanî eserlerle erkeklerden ziyade ciddî ilgilenirler.
  • Bediüzzaman Hazretleri hadislerden çıkardığı işaretlerle, âhir zamanda kadınlardaki ihlâslı şefkat kahramanlığı inkişaf ederse, toplum hayatında önemli iman hizmetlerini gerçekleştireceklerini bir müjde olarak ifade eder.

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*