Gül Bahçesi

“Ayların efendisi Ramazan ayıdır”

Enes (r.a.) rivayet ediyor:

Ramazan ayına bu ismin verilmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.

 

Enes (r.a.) Peygamber Efendimizin (a.s.m.) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:

Şaban ayına bu ismin verilmesi sebebi, bol hayırlar onda oruç tu­tan kimse Cennete girinceye kadar dallanıp budaklandığı içindir.

 

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

Ben şu iki zayıfın hakkını yemeyi size haram kılıyorum: yetim ve kadın.

 

Râşid bin Sa’d  rivayet ediyor:

Ramazan ayında ailenize yaptığınız harcamayı arttırın. Çünkü Ramazan’da yapılan harcama Allah yolunda yapılan harcama gibi­dir.

 

Ebû Katade (r.a.) Peygamber Efendimizin (a.s.m.) şöyle buyurduk­larını rivayet ediyor:

Her aydan üç gün ve Ramazan’dan Ramazan’a oruç tutmak, bü­tün seneyi oruçlu geçirmek gibidir.

 

Seuban (r.a.) rivayet ediyor:

Allah, yapılan her iyiliğe on katıyla karşılık verir. Ramazan ayı yılın on ayına bedeldir. Ondan sonra Şevval ayında tutulan altı gün oruç da iki aya karşılıktır. Böylece sene tamamlanır.

 

Ebû Said el-Hudrî (r.a.) rivayet ediyor:

Ayların efendisi Ramazan ayıdır. Hürmet bakımından en büyükle­ri ise Zülhicce’dir.

 

Üsâme bin Zeyd (r.a.) rivayet ediyor:

Şaban ayı, Receple Ramazan ayı arasında bulunan insanların ço­ğunun değerini bilmediği bir aydır. Onda kulların amelleri Allah’a arz edilir. Ben amelimin ancak oruçlu iken Allah’a arz edilmesini is­terim.

 

Enes (r.a.) rivayet ediyor:

Recep ayına Recep ismi verilmiştir. Çünkü bu ayda Şaban ve Ra­mazan hürmetine büyük hayır ve hürmet bahşedilmiştir.

 

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor

Ramazan ayının orucu, bir sonraki Ramazan ayına kadar geçen zaman içerisinde işlenen küçük günahları affettirir.

 

Cerir bin Abdullah (r.a) rivayet ediyor:

Ramazan ayının orucu, yerle gök arasında asılı bekler. Fıtır sada­kası verilmedikçe Allah’a arz edilmez.

 

Ömer (r.a.) rivayet ediyor:

islâm, Allah’tan başka hiçbir ilâh olmadığına, Muhammed’in Al­lah’ın elçisi olduğuna şâhidlik etmendir. Namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve yol bulabilirsen haccetmendir.

 

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

Beş vakit namaz, iki Cuma namazı ve iki Ramazan ayı büyük gü­nahlardan sakınıldığı sürece aralarındaki küçük günahları affettirir­ler.

 

Câbir (r.a.) rivayet ediyor:

Ramazan’da yapılan bir umre, sevap bakımından bir hacca denk­tir.

 

Camiu’s-Sağir’den…

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*