Not Defteri

Küresel Köyde Carpe Diem!

Romalılar “ân”ı yaşamak kavramına “carpe diem” demişlerdi. Akan zamanı en güzel şekilde değerlendirmek tarih boyunca bütün insanların problemi oldu.

Varlık âleminin Sultanı tarafından gönderilen peygamberler “ân”ı yaşama formülünü İlâhî emirler çerçevesinde sundular: Yapılan her fiil ibadet hükmüne geçerek ebedîleşecekti. Ölüm bir son değildi, hayat ölümden sonra da farklı şekillerde sürecekti. Yapılan her iyilik ve kötülüğün karşılığı vardı. Hayat bu gerçekle anlamlandırılmalıydı.

Hayatı dünyadan ibaret sananlar için ise akıp giden zamanda “Ân”ı doyasıya, olabildiğince lezzet ve haz alarak, hızlı yaşamak gerekirdi! Her an ecel cellâdı gelebilirdi! O yüzden “yangından mal kaçırırcasına” hazzın, hızın tutsağı olarak yaşadılar. Tarih kitapları, müzeler bu gerçeğin sayısız delilleriyle dolu.

Günümüzde de bu gerçeği dünyanın dört yanında müşahede edebiliyoruz. Zira dünyamız teknoloji sayesinde küçük bir köy gibi.

Bediüzzaman Hazretlerinin “beşerin nefs-i emmâresi” diye isimlendirdiği, egoları şişirmekten ibaret olan modern hayat “cazibedar bir fitne” olarak insanları, özellikle de gençleri tefekkürden uzaklaştıracak her türlü teknolojiyi adeta “zehirli bal” gibi “yalancı cennet” misâli göz boyama ve aldatma unsuru olarak kullanmakta. Sanki dünyada ebedî kalacakmış gibi!  Onun “Gençlik Rehberi” isimli eserinde “Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmemiş bazı gençlerle bir muhaveredir” hitabı ne kadar da ibretli!

Evet korona gibi salgınlar, hastalıklar, ölümler, musibetler insanın acz ve fakirliği ile sonsuz şefkatli olan Rabbine sığınmasını hatırlatan vesilelerdir. Her şey geçicidir, ölüm de, gençlik de, musibetler de…

Hayat bir yolculuktur, Ona varmakla neticelenen… Yolcu olduğumuzu unutmaksızın kendi kimliğimizi ve muhatap olduğumuz varlık âlemini anlamlandırmamız gerekir.

Peygamberimiz de (asm), genç bir Sahabe olan Abdullah İbni Ömer’e: “Dünyada bir yolcuymuş gibi yaşa!” dememiş midir?

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*