Kurşun Kalem

Altın Prensipler

Zaman geçtikçe rüsuh peyda eden ve değişmesi zor hale gelen ahlâk/karakter terbiyesi için eğitimciler çıkış yolu aramaktadır. Arayışımızı elimizde bulunan bu eserle nihayete erdiriyoruz. İman ve Kuran hizmetinde temayüz etmiş kişiliği haricinde azmi ve ilmiyle de gençlere  numune-i imtisal olmuş  Zübeyir Gündüzalp’in başarılı çalışma hayatının sırlarını paylaştığı, Yeni Asya Neşriyattan çıkan “Altın Prensipler” adlı kitabındaki tavsiyeleri sanki bugün bizler için yazılmış gibi tazeliğini koruduğunu görüyoruz.

Tavsiye niteliğinde yazmış olduğu bu eserinde satır aralarında zihni müsbet duygulara/hislere kanalize ederek menfiyi/batılı tasvir etmeden, vermek istediği düşünceyi vazıh şekilde okuyucuya veriyor. Gündüzalp’in bu eserini okuyan kişi, zatında ve hariçte bulunan olumsuz şartlara aldırış etmeden amacına ulaşmak için mücadele azmine düşecektir.

Kitap ‘Gençlik nasıl değer kazanır?’, ’Saadetin anahtar: ilim’, ’Hedefe nasıl varılır?’, ‘İrade terbiyesi’, ‘Başarıya götüren prensipler’, ‘Kadınlara hürmet’, ‘Anne-baba hakları’, ‘Hizmet esasları’, ‘Merhamet’, ‘İslâm gençliğinin vasıfları’ gibi alt başlıklardan oluşmaktadır.  Her bir konu akla, mantığa dayalı izah  edilmiştir.

Kitaptan bazı mühim kısımları istifadenize sunuyoruz;

  • Gaye de maksatta muvaffak olmanın sırrı; gayenin haricindeki şeylerle meşguliyeti malayani addetmektir, lüzumsuzluğuna inanmaktır.
  • Müsbet bir şeyi devam ettirmek, insandaki istidatları kemâle ulaştırır.
  • Okunan ilmî ve imanî meseleyi zihnen tekrar etmeli,Sonra sesli okumalı, sonra kelimelerde anladığını yazmaya çalışmalı, şuurlu çalışmalı, düşünerek okumalıdır.
  • Himmeti dağıtmamak.
  • Her şeyini “ bugün” bilmek
  • Okunan ilmî ve imanî meseleyi zihnen tekrar etmeli, sonra sesli okumalı, sonra kelimelerde anladığını yazmaya çalışmalı, şuurlu çalışmalı, düşünerek okumalıdır.
  • Senin ne bedeninde, ne zihninde hiçbir arıza yok. Seni yıldıran karşılaştığın haller değil, o haller hakkında düşündüklerindir. O haller başına gelmeden onların merakını çekmek akılsızlıktır.

Sedanur Dilber

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*