Gül Bahçesi

Kurban, Cehennem ateşine perdedir

Enes (ra) rivayet ediyor:

Ramazan ve Kurban bayramlarını “Lâ ilahe îlllallah”lar ile “Allâhü ekber”lerle,  Elhamdülillah”larla Sübhanallah”larla süsleyiniz.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

İmkanı olduğu halde kurban kesmeyen kimse bizim namazgâhımıza yaklaşmasın.

 

Ebû Zer (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:

Dünyaya önem vermemek, helâli kendisine yasaklamakta ve malı boşu boşuna harcamakta değildir. Dünyaya önem vermemek, Allah’ın elindekine kendi elindekinden daha fazla güvenmen ve musibete uğradığın ve onu çektiğin esnada da sevabına istekli bulunuşundadır.

Sa’d hin Übade (ra) rivayet ediyor:

Allah katında günlerin efendisi Cuma günüdür. O Kurban ve Ramazan Bayramı günlerinden de büyüktür. Onda şu beş özellik vardır: (1) Hz. Âdem o gün yaratıldı. (2) O gün Cennetten yeryüzüne indirildi. (3) O gün vefat etti. (4) O günde öyle bir an vardır, günah veya akrabalarla ilişkiyi kesme konularında olmamak şartıyla kul Allah’tan birşey isterse Allah mutlaka onu verir. (5) Kıyamet o gün kopacaktır. Allah’a yakın hiçbir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Şu günlerde yıkanmak önemli bir vazifedir: Cuma Günü, Ramazan Bayramı Günü, Kurban Bayramı Günü ve Arefe günü.

 

Semüre bin Cündeb (ra) rivayet ediyor:

Çocuk akikasına karşılık rehindir: Doğumunun yedinci gününde akika kurbanı kesilir, adı konur ve saçı tıraş edilir.

Enes (ra) rivayet ediyor:

Hicret ederek Medine’ye geldiğimde Medinelilerin Cahiliyye döneminde eğlendikleri iki günleri vardı. Allahu Teâlâ o iki günü sizin için daha hayırlı olan şu iki gün ile değiştirdi: Ramazan ve Kurban Bayramı günleri. 

 

Ubâde bin Sâmit (ra) rivayet ediyor:

Ramazan ve Kurban bayramı gecelerini ibâdetle geçiren kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü günde ölmez. 

 

Hasan bin Ali (ra) rivayet ediyor:

Kim ki gönül hoşluğuyla ve kestiği kurbanın sevabını Allah’tan umarak kurban keserse bu onun için Cehennem ateşine karşı perde olur. 

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*