Gül Bahçesi

Biriniz kızdığında sussun

İbni Abbas’tan (ra) rivayet ediyor:

Güneş battığında çocuklarınızı dışarı çıkmaktan alıkoyunuz. Çünkü bu şeytanların yeryüzüne yayıldığı bir vakittir.

 

İbni Abbas (ra) rivayet ediyor:

Biriniz kızdığında sussun.

 

Ebû Zer (ra) rivayet ediyor:

Biriniz ayakta iken öfkelenirse otursun. Öfkesi geçerse ne âlâ. Aksi halde uzansın.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Kişi öfkelendiğinde “Allah’a sığınıyorum” derse öfkesi gider.

 

Ebu’d-Derda (ra) rivayet ediyor:

Mü’mine dünyada müjde güzel rüyadır.

 

Übey (ra)  rivayet ediyor:

Bu ümmeti şanı yücelik, dindarlık, yükseliş, zafer ve yeryüzü hâkimiyetiyle müjdele! Onlardan her kim âhiret işini dünya için yaparsa âhiretten hiçbir nasibi olmaz.

 

Abdurrahman bin Amr el-Ensarî rivayet ediyor:

Yağmurun çoğalıp bitkinin az olması, Kur’ân okuyanların çok, dini bilenlerin az, idarecilerin çok, emin olanlarının ise az olması Kıyametin yaklaştığının delillerindendir.

 

Muâz (ra) rivayet ediyor:

Cennete girmek ve Cehennemden kurtulmak nimetin tamamlanmasıdır.

Enes (ra) rivayet ediyor:

Hüsn-ü.zan sahibi olması, kişinin kulluğunun güzelliğindendir.

 

Sa’d bin Ebî Vakkas (ra) rivayet ediyor:

Allah’tan hayırlısını dilemesi insanoğlunun iyi olduğunun işaretidir. Allah’ın takdir ettiğine rızâ göstermesi insanoğlunun iyi olduğunun işaretidir. Allah’tan hayırlısını dilememesi, insanoğlunun kötü olduğunun işaretidir. Allah’ın takdirine hoşnutsuzluk göstermesi de insanoğlunun kötü olduğunun işaretidir.

 

Ebû’d-Derdâ rivayet ediyor:

Geçimini yoluna koyması kişinin dindeki ince anlayışındandır. Seni geçindirecek şeyi araman dünya sevgisinden değildir.

 

Îbni Ömer’den (ra) rivayet ediyor:

Elbisesinin temiz olması ve aza kanaat etmesi mü’minin Allah katındaki değerinin işaretidir.

 

Câbir (ra) rivayet ediyor:

Aç Müslümanı doyurmak, Allah’ın bağışlamasını gerektiren hususlardandır.

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*