Diğer

Her çocuk fıtrat üzere doğar

  • Esved bin Seri (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:

Her doğan çocuk fitrat üzere doğar. Konuşup meramını ifade etmeye başlayınca anne babası onu ya Yahudileştirir, ya Hıristiyanlaştırır, ya da mecûsileştirir, 

 

  • Huzeyfe (ra) şöyle rivayet ediyor:

Hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Bazı insanlar ve bir topluluk ya atalarıyla övünmekten vazgeçecekler, ya da Allah nazarında pislik yuvarlayan böcekten daha değersiz olacaklardır. 

 

  • Îbni Abbas (ra) rivayet ediyor:

Peygamberimize turfanda bir meyve getirildiğinde onu önce gözleri üzerine, sonra da dudakları üzerine koyar ve “Ya Rabbi, bize ilkini gösterdiğin gibi, sonunu da göster” diye duâ ederdi. Sonra da onu yanında bulunan çocuklara verirdi. 

 

  • Enes (ra) rivayet ediyor:

Allah bir kula aile, mal ve çocuk gibi bir nimet verir, o da ‘Maşâallah, lâ kuvvete illâ billah’ [Allah dilediğini yapar. Kuvvet ancak Allah’ın yardımıyladır] derse, o nîmet hakkında ölüm dışında hiçbir âfet görmez. 

 

  • Aişe (ra) rivayet ediyor:

En güzel huylar on tanedir. Bunlar bazen babada bulunur çocukta bulunmaz; çocukta bulunur, babada bulunmaz. Kölede bulunur, efendisinde bulunmaz. Allah bunları, saadetini dilediği kimselere verir. Bu güzel huylar şunlardır: Doğru sözlü olmak, tam cesaret, isteyene vermek, iyiliklere karşılıkta bulunmak, emâneti korumak, akrabalarla iyi ilişkiler içerisinde olmak, komşunun hatâsına göz yummak, arkadaşın hatâsına göz yummak, misafiri ağırlamak ve bunların hepsinin başı olan haya.

 

  • Muaviye (ra) rivayet ediyor:

Çocuğu olan kimse onunla çocuklaşsın. 

 

  • Ukbe bin Âmir (ra) rivayet ediyor:

Kız çocuklarını hakir görmeyiniz. Şüphesiz onlar, cana yakın ve kıymetlidirler. 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*