Gül Bahçesi

Dünya nimetinin en hayırlısı…

Îbni Abbas (ra) rivayet ediyor:

Kişi bir kadınla dini ve güzelliğinden dolayı evlendiğinde Allah o sayede fakirliğini giderir.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Bir topluluk ahiret isteyenlerin görüntüsünü sergileyip gerçekte dünyayı istediklerinde yerleri Cehennemdir.

 

Îbni Ömer (ra) rivayet ediyor:

Şüphesiz ben şaka yaparım, fakat şaka yaparken doğru olandan başkasını söylemem.

İbni Abbas (ra) rivayet ediyor:

Dinde aşırı gitmekten sakının. Çünkü sizden öncekiler ancak dinde aşırı gitmekle helak oldular.

 

İbni Amr (ra) rivayet ediyor:

Dünyanın tamamı kısa süre için insanın faydalandığı bir nimettir. Dünya nimetinin en hayırlısı ise dindar ve güzel ahlâklı kadındır.

 

Zeyd bin Erkam (ra) rivayet ediyor:

Altın ve ipek, ümmetimin kadınlarına helâl; erkeklerine ise haramdır.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Size ahlâkı ve dindarlığını beğendiğiniz biri kız istemeye geldiğinde onu evlendirin. Bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bozgunculuk çıkar.

 

Üsame bin Zeyd (ra) rivayet ediyor:

Cennetin kapısında durdum. Oraya girenlerin büyük çoğunluğun fakirler olduğunu gördüm. Cehennem ehli olup da oraya gönderilmek üzere emir verilenler dışında kalan [Cennetlik] zenginlerin de beklediklerini gördüm. Cehennemin kapısında durdum. Oraya girenlerin de büyük çoğunluğunun kadınlar olduğunu gördüm.

 

Ubâde bin Sâmit (ra) rivayet ediyor:

Kim mü’min erkekler ve kadınlar için Allah’tan bağışlanma dilerse, Allah onun için bütün mü’min erkek ve kadınlar sayısınca sevap yazar. 

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Hz. Peygamber mezarlığa uğradığında şöyle derdi: “Size selâm olsun mü’min erkek ve kadınlar, Müslüman erkek ve kadınlar, sâlih erkek ve kadınlar diyarının sakinleri! İnşâallah bizler de size kavuşacağız.”

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*