Diğer

 Hayvanlara karşı merhametli olmak

Kur’an-ı Kerim’de, hayvanlara merhametli ve şefkatli davranmamız gerektiği konusunda çok fazla ayet vardır. “Yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi birer topluluktur.” (En’âm, 6/38)

Bu ayetten de anlaşılacağı üzere biz insanlar gibi diğer varlıklarda birer topluluktur. Bu sebeple her türlü canlıya rahmet nazarıyla muamele etmeli, onları incitmemeliyiz. Bu bağlamda Resûl-i Ekrem (asm) şöyle rivayet etmiştir: “Hiçbir kimse yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük bir canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın!” (Nesâî, Sayd, 34) buyrulmaktadır.

Başka bir rivayette bir gün Peygamber Efendimiz, çölde susuz kalan bir köpeğe kuyudan ayakkabısına su doldurup içiren bir adamın Allah’ın rızasını kazandığını ve günahlarının bağışlandığını anlatmıştı. Ashâb-ı kirâm, “Ey Allah’ın Resûlü! Hayvanlara yaptığımız iyilikler için de mi sevap var?” diye sorunca Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır.” (Buhârî, Müsâkât, 9) buyrulmaktadır.

Bir başka gün ise Peygamberimiz (asm), bir kediye kızıp onu hapseden ve açlıktan ölmesine göz yuman bir kadının Allah’ın azabını hak ettiğini anlatmıştı. Zavallı hayvana yaşama hakkı tanımayan merhametsiz kadının, Cenâb-ı Hakk’ın gazabına uğradığını ifade etmişti. Çünkü her canlıya yapılan eziyetin de bir günahı ve ilâhî cezası vardı.

Yine Resûlullah (asm), Bir deveye binen Hz. Aişe’ye (r.anha), hayvana şefkat ve merhametle davranmasını tavsiye etmiş (Müslim, Birr, 79),  kendisini görünce inleyen bir devenin yanına gidip başını okşadıktan sonra sahibini, “Senin eline verdiği bu hayvan hakkında Allah’tan korkmuyor musun? Hayvan bana, senin onu aç bıraktığından ve çok yorduğundan şikâyet etti.” demiş (Ebû Davud, Cihad, 44), açlıktan karnı sırtına yapışmış bir deve görünce de “Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah’tan korkun.” buyurmuş (Ebû Davud, Cihad, 44), sağım sırasında koyunların memelerinin incinmemesi ve çizilmemesi için sağıcıların tırnaklarını kesmelerini istemiştir. (Abdülhay el-Kettani, et-Teratib, 2/369)

Peygamberimizden (asm) rivayet edilen başka bir hadiste“Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size rahmet etsinler.” (Ebû Dâvûd, Edeb 58; Tirmizî, Birr 16) buyrulmaktadır.

Bütün bu ayet ve hadislerden yola çıkarak yeryüzünde insanlar gibi birçok canlının barındığını unutmamalı, bu canlılara karşı duyarlı ve merhametli olmalıyız. Aç bir hayvan gördüğümüzde hemen karnını doyurmaya çalışmalı, üşüyen bir canlı gördüğümüzde hemen onu ısıtmak için çaba sarf etmeli, hasta bir canlı gördüğümüzde hemen tedavi ettirmeliyiz. Zira umulur ki yukarıdaki hadiste de geçtiği üzere bu merhametimizin hürmetine Rabbimiz bizi affeder inşaalah. Nitekim hayvanlar da tıpkı bizler gibi yeryüzünün sakinleri olup onların da yaşama, korunma, barınma gibi temel hakları vardır. Hiçbir canlıyı incitmeden varlık âlemine sevgi, şefkat ve ibret nazarıyla bakmalıyız. Özellikle kış mevsiminde hayvanlara karşı daha duyarlı olmalıyız. Dinî, vicdanî ve insanî sorumluluğumuzu yerine getirelim ki Allah’ın rızasını kazanalım.

Hayvanlara eziyet edenleri şikayet edebileceğiniz platformlar

Ülkemizde gün geçmiyor ki sokak hayvanlarımız hakkında üzücü haberler duymayalım. Bu haberleri duydukça yüreğimiz parçalanıyor, çaresiz hissediyoruz. Bu olayların durdurulması için neler yapabiliriz? Hayvan haklarını ihlal eden kişi ve durumlarla karşılaştığımızda nereye şikayet edebiliriz?

Biraz adalet

Onların tek isteği 1 kap mama, 1 kap su, biraz da adalet aslında. İnsanoğlundan başka bir beklentileri olmayan bu canlılarımızı ise üzmeye devam ediyoruz.  Onların hakkını korumak toplumsal olarak önceliklerimiz arasında olmalı. Ne demişler ‘Bir semtin sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa orada yaşayın; çünkü komşularınız güzel insanlardır.’

Olur da hayvan haklarını ihlal eden kişilere denk gelirseniz, onları şikayet ederek hayvanlarımızı koruyabilirsiniz.

Sokak hayvanlarının haklarının ihlal edildiği durumlarda 112 nolu telefondan hayvan polislerini arayabilirsiniz. İç İşleri Bakanlığı’nın HAYDİ uygulamasını indirerek ihbar yapabilirsiniz.

Bu birimler olaylara doğrudan müdahale etmeye ve ceza kesmeye yetkilidir.

E-devlet

Hayvanların korunmasına ilişkin şikayet başvurularınızı e-devlet üzerinden yapabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/orman-ve-su-isleri-hayvanlarin-korunmasina-iliskin-sikayet-basvurusu adresine giderek başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

Açılan ekran üzerinden önceki başvurularınızı görüntüleyebilir ve yeni başvuru yapabilirsiniz.

Dilekçenizi yazdıktan sonra ilgili alana fotoğraf veya link de yükleyebilirsiniz. Başvurunuzu onayladıktan sonra işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Şikayet linki: https://www.turkiye.gov.tr/orman-ve-su-isleri-hayvanlarin-korunmasina-iliskin-sikayet-basvurusu

Kaynaklar

  • Sorularla İslamiyet
  • Vav Radyo

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*