Not Defteri

Hz. Ayşe (ra) çocuk gelin miydi?

“Çocuk gelin” tartışmaları uzun süredir ülkemizde gündemden düşmeyen bir konu. Kadın hürriyetleri perdesi altından İslâm dinine dil uzatmak için kurgulanan bahanelerden biri. Hele de Efendimizin (asm) aile hayatı üzerinden algı oluşturup özellikle genç nesillerin zihnini karıştırmak, dinden soğutmak hedefleniyor.

Bunun için de Peygamberimizin (asm) Hz. Ayşe (ra) ile evliliği sıkça vurgulanıyor.  Islama hücumu hedefleyen Şarkiyatçıların yakın zamanlarda ortaya attığı ve eser telif ettiği bir konu.

 

Kuran’da evlilik yaşı

“Kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki o her şeyi açıklayan kitapta bulunmasın” buyuran Rabbimizin evlilikte yaş konusuna değinmemesini düşünebilir miyiz? Kesin bir yaş sınırı yer almasa da ayetlerde nikah için “ergenlik çağı ve reşit olma” konusu üzerinde durulmakta.

 

Ergenlik ve rüşd dönemi

“Yetimleri, nikah çağına dek deneyin, ergenlik çağına ulaştıklarını, olgunlaştıklarını gördünüz mü mallarını kendilerine verin. “(Nisa Suresi 6.)

“Rüşd çağına erişinceye kadar yetimin malına, sadece en iyi tutumla yaklaşınız; ölçü ve tartıyı adaletle yapınız! Biz, herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz” (Enam Suresi 152.)

Ayetlerde nikâh yaşı “malını yönetebilecek yetişkinlikte olmak” şeklinde tarif edilmiştir.

Evlilik kurumu fiziksel, ruhsal, zihinsel gelişim gerektiren son derece önemli bir konudur.

Çocuk yaşta evlilik, hangi coğrafya veya kültürde olursa olsun, bedensel gelişimin hızı ile açıklanıp doğal görülemez. Ergenlik biyolojik bir olaydır. “Rüşd çağı” ifadesi ise ergenin şahsî değerlerini koruyabilmesi, kendini doğru bir şekilde ifade edebilmesi, sağlıklı alışveriş yapabilmesi gibi manaları da kuşatır. Ülkemizde kanunen rüşd yaşı 18 ‘dir.

Kuran’a göre evlilikte kadın için önemli kriterler: Hazinedarlık, emniyet ve sadakattir. Kadının bu olgunluğa erişmesi önemlidir. Çocuktan bu beklenebilir mi? Sorumluluk, mal emanet edilemeyen, bir kıza evlenme teklif edilmez, evlenilmez, evlendirilmez.

Çocuk evliliğine kapı açan yaklaşımlar ayetlerde üzerinde durulan “ergenlik ve reşit olma” hükümlerine terstir. Kuran’ı eksik yorumlamaktır.

Alim bir Sahabe hanım

En çok hadis rivayet eden Sahabeler arasında olup tıp, şiir, hitabet, matematik (miras hukuku) gibi konularda fikrine müracaat edilen bir çok talebe yetiştiren Hz. Ayşe’nin düzeltip yorum getirdiği hadisler üzerine yazılan müstakil eserler mevcut.

Onun evlilik yaşı ile ilgili makaleleri okuduğumda: “Hz. Ayşe (ra) yaşıyor olsaydı evlilik yaşı ile ilgili tartışmalara nasıl yorum getirirdi?” diye kendime sordum tebessümle tefekkür ettim.

İslam alimleri onun evlilik yaşı ile ilgili farklı yorumlar getiriyorlar: Hz. Ayşe (ra) kimine göre 6, kimine göre 9 kimine göre 15, kimine göre 18… yaşında evlenmiştir.

Okuduğum makalelerde pratik, kuvvetli ve mantıklı gelen bir delil şudur: Müşriklerin onun evlilik yaşı ile ilgili en ufak bir söz, hakaret ve taarruzda bulunmamaları . Zira, Peygamberimizle evlenmeden önce o bir müşrik ile nişanlı idi. Hz. Ebu Bekir (ra) Müslüman olunca müşrik aile nişanı bozdu. Yani dedikodusu yapılacak hayli malzeme varken Hz. Ayşe’nin evlilik yaşı hiçbir müşrikin dil uzatmadığı bir konu oldu. (Peygamberimizin (asm) bütün evlilikleri gibi Hz. Ayşe (ra) ile evliliği de ümmetine bir çok yönden rehber olmuştur)

Hal böyleyken asrımızda ona “çocuk gelin” demek müşriklerin bile aklına gelmemiştir!

 

Papaz Louis Ma’luf: Araplarda bir gelenek

Diğer bir delil ise Hıristiyan Katolik Papaz Louis Ma’luf’un eserinden: “El Müncid Fi’l Lügati’l ve’l Ulûmu” adlı Lügat’ında “Hz. Aişe’nin, Hz. Muhammed (asm) ile Mekke’de nişanlandığını, Hicret’ten 6 ay sonra Hz. Peygamberle (asm) evlendiğinde 20 yaşında olduğunu” belirtiyor. Lügat’te Hicaz bölgesinde bahsedilen dönemin özelliği “Arap geleneğinde kız çocuklarının yaşı akıl-baliğ olduktan sonra sayılırdı. Akıl-baliğ yaşı da 11 ile 13 yaş arası kabul ediliyor.”

Hz. Aişe’nin 11-12-13 yaşlarında akıl-baliğ olduğu kabul edilirse,

11 yaş + evlendiği iddia edilen 9 yaş = 20 evlendiği gerçek yaşı.

12 yaş + evlendiği iddia edilen 9 yaş = 21 evlendiği gerçek yaşı.

13 yaş + evlendiği iddia edilen 9 yaş = 22 evlendiği gerçek yaşı.

Yani Ma’luf’a göre gerçek evlilik yaşı 20-21-22 yaşlarıdır. (/www.yeniasya.com.tr/omer-ortlek/hz-aise-nin-evlilik-yasi)

HÜLASA

Bu tür tartışmalar gösteriyor ki evlilik kurumu her yönden araştırılması, öğrenilmesi hatta hakkında okulların, kursların açılması gereken önemli bir konudur. Hele de İslâm’da evlilik konusuna kadın erkek çalışmalı, bilinçlenmeli.

Hali pürmelalimiz ortada!

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*