Diğer

Ramazan’a hazırlık

Hz. Ebu Hureyre (ra) rivayet etmektedir. Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdular: “Ramazan ayı geldiği zaman Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Ramazan ayının ilk gecesi olunca Yüce Allah halkına rahmetiyle nazar eder. Yüce Allah bir defa rahmetiyle nazar edince bir daha ona azap etmez. Yüce Allah Ramazan ayının hemen her gününde bir milyon kişiyi Cehennemden azat eder.”1

Peygamberimiz (asm) buyurdular: “Cennet seneden seneye Ramazan ayında süslenir. Ramazan ayının ilk gecesi arşın altından bir yel eser ki adına “Mesire” denir. Esen bu yel ile cennet ağaçlarının yaprakları birbirine vurur, sonra cennet kapılarının halkaları birbirine çarpmaya başlar. Bunlardan öyle güzel sesler çıkar ve bir musikî oluşturur ki duyanlar mest olurlar.

Huriler de süslenerek saraylarının balkonlarına çıkarlar ve “Allah’tan bizi isteyen yok mu, bizimle onu evlendirsin” derler. Sonra cennet hâzini [bekçisi] olan Rıdvan’a sorarlar: “Bu gece ne gecedir?” Rıdvan telbiye getirerek “Ey seçme güzeller ve cennet hurileri bu gece Ramazan’ın ilk gecesidir. Bu nedenle cennet kapıları mü’minlere açıldı ve cennet onlar için süslendi” diye cevap verir.

Yüce Allah Rıdvan’a emreder ve cennet kapılarını açar, Malik’e emreder ve Cehennem kapılarını kapatır. Cebrail’e (as) emreder şeytanları tutup bağlatır. Ta ki oruç tutanlara musallat olarak oruçlarını bozdurmasın ve günaha onlar sevk etmesin.”2

Ramazan orucunun değeri

Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdular: “Herhangi bir kul Ramazan ayında bir gün oruç tutarsa onun için içi oyulmuş inciden bir çadır kurulur ve gözde hurilerden birisi ona zevce olarak verilir. Nitekim Yüce Allah “Çadırlar içinde güzeller vardır.”3 buyurur. Bu hurilerden her birinin üzerinde yetmiş nevi hülle/elbise vardır. Bir hüllenin rengi diğerine benzemez ve birinin güzelliği diğerinin görünmesine engel olmaz. Bunların her birinin yetmiş ayrı kokusu vardır ki biri diğerine karışmaz.

Her bir huri için yakut ve inci ile süslü kırmızı bir taht verilir. Her bir taht üzerinde yetmiş yatak olup her yatak üzerinde bir de yastık vardır. Her huri için yetmiş, kocası için de yetmiş cennet hizmetlisi verilir. Her hizmetçinin elinde altından bir tepsi olup her birinde başka tatlarda yiyecekler vardır. Alınan her bir lokmanın tadı da bir diğer lokmaya benzemez, her bir lokma diğerinden daha lezizdir.

Bu anlatılanlar sadece Ramazan ayında oruç tutanın her gün tuttuğu oruç için ayrı ayrı verilir. Yaptığı diğer hayırlı amellerin sevabı da ayrıca verilecektir.”4

Dipnotlar

  • Buharî, Savm, 5; Bed’ü’l-Halk, 11; Müslim, Sıyam, 2; Nesaî, Sıyam, 5.
  • Münzirî, Tergib ve Terhib, 2: 439.
  • Rahman Suresi, 55: 72.
  • Geylânî, Üç Ayların Fazileti, 94-95.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*