Röportaj

Antibiyotik öğrenme teknikleriyle eğitim 

Çocukların ve gençlerin Kur’an-ı Kerim’i doğru bir şekilde tanıması için yola çıkan Antibiyotik  Akademi, Resfebe ile hadis, hafıza teknikleriyle Elifba öğrenme çalışmalarına devam ediyor. Hem eğlendirici hem öğretici çalışmalarını bize anlatıyorlar.

Kendinizden bahseder misiniz antibiyotik akademi ne zaman ne niyetle açıldı?

Biz İlahiyat Fakültesi’nden mezun, aynı alanda yüksek lisans yapan, pedagojik formasyon eğitimi almış üç arkadaşız. Yaklaşık on üç yıldır çeşitli yaş gruplarına Kur’an-ı Kerim, Tefsir, Arapça, Hadis, Fıkıh dersleri veriyoruz. İki yıl önce Antibiyotik Akademi’yi kurduk. Ve eğitimlerimize buradan devam etmekteyiz.

Bu platformu kurma amacımız çocukların ve gençlerin Kur’an-ı Kerim’i doğru bir şekilde tanıması, doğru bir okuma yapabilmesiydi. Sadece lafızları okumayı kastetmiyoruz. Bunun çok ötesinde, Cenab-ı Hakk’ın iki kitabı olduğunu, birinin Kur’an, diğerinin kâinat kitabı olduğu bilgisini gönüllerinde hissetmelerini istiyorduk. Böylece her iki kitabı birlikte okuyabilen, kâinatta baktığı her şeyin bir ayet olduğunu görebilen bir dimağa sahip olabileceklerdi. Şimdiye kadar yaptığımız tüm eğitimlerde öğrencilerimizin gelişimlerini memnuniyetle takip etmekteyiz.

Hazırladığınız oyunlar hem eğlendiriyor hem öğretiyor. Oyunları hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz?

Teşekkür ederiz. Evet, tam olarak oyunlarımızı hazırlarken eğlenirken öğrenmeyi hedeflemiştik. Her bir oyun üzerinde uzun süre çalıştık. Ve eğitimlerimize dahil ettik. Öğrencilerimizin derslerde keyifle ve kalıcı bir şekilde öğrendiklerine şahit oldukça çok mutlu olduk. Daha çok öğrencinin bu oyunlarla buluşmasını arzu ettik ve kutu oyunları bu şekilde ortaya çıkmış oldu.

Resfebe ile hadis öğrenme, hafıza teknikleriyle Elifba öğrenme çalışmalarınız diğer öğrenme şekillerine göre daha kalıcı mı öğretiyor?

Sırasıyla ele alacak olursak; Resfebe ile Kırk Hadis kutusu bir oyundan öte eğitici bir kitap mesabesindedir. Bildiğiniz üzere resfebe tekniği bir kelime veya kavramın farklı harfler, sözcükler, resim ve şekillerle ifade edilmesi üzerine tasarlanmış bir zekâ oyunudur. Resfebe aracılığıyla öğrencilerin hayal gücü artar, analitik düşünme becerisi, muhakeme kabiliyeti gelişir, dikkat ve konsantrasyonu artar. Biz de bu tekniği hayatımıza ışık tutacak Hadis-i Şeriflere aktararak öğrencilerin tüm bu kazanımları Peygamber Efendimiz’in (asm) mübarek sözleriyle elde etmesini istedik. Her bir hadisi şekillerle, harflerle bulmaca haline getirdik. Ve gerek derslerimizdeki tecrübelerimizle gerekse oyunumuzu alıp geri dönüş yapan öğrencilerimizin yorumlarıyla, kırk hadisin bir çırpıda öğrenildiğini ve ezberlendiğini söyleyebiliriz.

Hafıza Teknikleri ile Elifba oyununu yıllardır verdiğimiz Kur’an eğitimlerinde karşılaştığımız sorunları, öğrencilerin her yıl elifbayı öğrenip unutmasını ve bu sürecin hem çocuk hem aile için tekrar eden bir kısır döngü haline gelmesini göz önünde bulundurarak hazırladık. Her harfi aynı harfle başlayan ve harfin kendisine benzeyen bir şekil ile ilişkilendirerek birer cümlelik hikayeler yazdık. Harfin doğru okunuşunu öğretmek amacıyla kartlara QR kodlar ekledik. Böylelikle hem görsel, hem işitsel hem de dokunarak harfi tabiri caizse çocukların hayatlarının içine dahil etmiş olduk.  Birden fazla duyunun öğrenme sürecine dahil olmasıyla çocuklar, hem hızlı hem de kalıcı bir şekilde elifba harflerini öğrenmiş oldular. Ayrıca harflerin başta, ortada, sonda hallerinin ve harfin kodlandığı resmin bulunduğu ikinci bir kart ekleyerek, hafıza kartı oyunuyla tek seferde hem harfin hem de üç halinin kolaylıkla, keyifle öğrenmesini sağladık.

Her ikisini de eğitimlerimizde uyguladık ve evet klasik öğretme metodlarına göre oldukça hızlı ve kalıcı bir öğrenme sağladığını söyleyebiliriz.

 Çocuklar için eğitimleriniz oluyor mu nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?

Evet, 7-12 yaş grubu çocuklara yönelik eğitimler yapıyoruz.

-Scamper Tekniği ile Tefsir Atölyesi,

-Peygamberimi Tanıyorum Atölyesi

-Resfebe ile Kırk Hadis Atölyesi

-Anlayarak Hızlı Okuma Atölyesi

-Hafıza Teknikleri ile Elifba Atölyesi

-Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuyorum Atölyesi

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*