Kategori Arşivi: Ayın İçinden

Ali Ulvi Kurucu

(1922-2002) Konya’da, 1922 yılında doğan Ali Ulvi Kurucu, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Daha sonra ailesi ile birlikte Medine’ye gitti. Kurucu, yükseköğrenimini Kahire el-Ezher Üniversitesi’nde tamamladı. Sonra tekrar Medine’ye döndü…

Saniye Çolakgil

 (1916-2006) Sâniye Çolakgil, hanımlar arasında Risale-i Nur’u neşrederek, Bediüzzaman’ın övgüsüne mazhar olmuş bir nur talebesidir. Said Nursi’nin Kastamonu’da sürgün kaldığı 8 yıl zarfında göndermiş olduğu risaleleri defterlere yazarak büyük hizmetlere…

Kâtip Çelebi

(1609-1657) Hayatı boyunca yeni fikirler üreterek, tarih, coğrafya ve bibliyografya alanlarında önemli eserler veren Osmanlı alimi Katip Çelebi, çağını anlamaya çalışan bir fikir adamıydı. Kırk sekiz yıllık ömrüne, Türkçe ve…

Prof. Dr. Şerif Mardin

(1927-2017) Sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Şerif Mardin, 1927 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde başladığı orta öğrenimini ABD’de tamamladı. Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini John…

Cemil Meriç

1916-1987 Hüseyin Cemil Meriç, yazar, çevirmen ve düşünür. Başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme almış bir düşünce adamıdır….