Kategori Arşivi: Esmâü’l Hüsna

MÂBÛD

Allah (cc), Mâbûd’dur.  Yani kendisine  ibâdet  edilen,  çok  sevilen, çok  istenen,  kulluk  yapılan,  itaat edilen, emirlerine  boyun  eğilen, sözü ve kelâmı dinlenen Mâbud-u Bilhak Cenab-ı Hak’tır. Peygamber  Efendimizden  (asm)  rivâyet…

MÜNEVVİL

Allah (cc), Münevvil’dir. Yani nevâleler ve yiyecekler yaratır, mahlûkatına  bol bol ikram eder,  sayısız nîmetler  verir. Hiçbir kulunu açlığa terk etmez,  susuz bırakmaz,  hiç kimseyi ihmâl etmez.  Denizin dibindeki  balıklardan, …

Alîm

  Allah (cc), Âlîm’dir, Alîm’dir, A’lem’dir, Allâm’dır. Kur’ân, Cenab-ı Hakkın her şeyi hakkıyla bildiğini ve sonsuz ilim sahibi olduğunu aynı ismin dört ayrı şekliyle bildirmiştir. Âlîm ve bunun mübalağa şekli…

Dâî

Allah (cc), Dâî’dir. Yani kullarını îmâna, ibâdete, duâya, hayra, hidâyete, hasenâta, güzel ahlâka, sevaba, Allah’ın rızâsını kazanmaya ve Cennete çağırır, doğruluğa ve istikâmete dâvet eder. Cenab-ı Hak, peygamberler göndermek ve kitaplar indirmek…

Selâm

Allah (cc), Selâm’dır. Yani kullarını tehlikelerden sâlim kılan, mahlûkatına esenlik ve selâmet verendir. Cenab-ı Hakkın Kendi Zât-ı Akdesi her türlü eksikliklerden ve noksanlıklardan sâlim ve münezzehtir. Hz. Ebû Hüreyre’nin (ra)…

Mülevvin

Allah (cc), Mülevvin’dir. Yani her şeyi farklı renklerle yaratır. Kâinata baktığımızda her şeyin bin bir türlü renkler armonisi içinde âdetâ raks ettiği gözümüzden kaçmaz. Hangi şeye dikkat etsek, varlıkların muazzam…

Mücîr

Allah (cc), Mücîr’dir. Yani kullarını tehlikelerden, musîbetlerden, görünür görünmez kazâlardan ve belâlardan korur. Kullarının hiçbir iyiliğini küçümsemez, her iyi ameli gerçek mânâda ücretlendirir, her iyiliğe ecîr ve sevap lütfeder. Dilediklerini Cehennem ateşinden…

Münzir

Allah (cc), Münzir’dir, Nezîr’dir. Yani Cenab-ı Hak kullarını uyarır, azabına karşı korkutur, kullarına zarar ve fayda verecek unsurları önceden bildirir. Cenab-ı Hak her kavme peygamber göndermiş ve peygamberler aracılığıyla kötülüklere karşı insanları…