Esmâü'l Hüsna

MÜNEVVİL

Allah (cc), Münevvil’dir. Yani nevâleler ve yiyecekler yaratır, mahlûkatına  bol bol ikram eder,  sayısız nîmetler  verir. Hiçbir kulunu açlığa terk etmez,  susuz bırakmaz,  hiç kimseyi ihmâl etmez.  Denizin dibindeki  balıklardan,  karaların en küçük  canlılarına kadar hiçbir canı ve yüreği gıdasız bırakmaz,  çâresizliğe sevk etmez.

Münevvil ismi Hazret-i Ali’nin (ra) Peygamber  Efendimizden  (asm) rivâyet ettiği Cevşenü’l-Kebir’de vârit olmuştur. 1

Herşeyin Cenab-ı Hak nâmına  hareket  ettiğini ve zerrecikler  gibi tohumların  başlarında koca  ağaçları bu  güçle  taşıdığını  beyan  eden Bediüzzaman, her  bir ağacın  “Bismillah” diyerek,  rahmet  hazinelerinden  ellerini  doldurup bizlere  tablacılık ettiklerini,  her  bir bahçenin “Bismillah” diyerek  kudret  mutfağından  bir kazan  olduğunu ve çeşit çeşit muhtelif leziz taamların içinde beraber  pişirildiğini her bir inek,  deve,  koyun,  keçi gibi mübârek  hayvanların  “Bismillah” diyerek  Rahmet feyzinden  birer  süt çeşmesi olduklarını  ve bizlere  Rezzâk namına en latîf, en nazîf, hayat kaynağı gibi bir gıdâyı takdim ettiklerini kaydeder.2

Tablacı hükmündeki insanlara  bir fiyat verdiğimiz  halde,  asıl mal sahibi olan Allah’a ne fiyat vermeliyiz diye soran  Bediüzzaman Said Nursî, hakîkî  nimet  veren  Cenab-ı Hakkın bizden  istediği fiyatın üç maddede özetlenebileceğini, bunların  zikir, fikir ve şükür olduğunu, başta “Bismillah”ın zikir, sonunda “Elhamdülillah”ın şükür, ortada ise bu  kıymettar nimetlerin  Ehad ve Samed olan  Allah’ın kudret  mu’cizeleri ve rahmet  hediyesi  olduklarını düşünmenin  ve bunu  anlamanın da fikir olduğunu beyan  eder.

 

Dipnotlar:

  1. Mecmuâ tü’l-Ahzâb, 244.
  2. Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, s. 12.

Kaynak: Risale-i Nur’da Esma-i Hüsna / Yeni Asya Neşriyat

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*