Diğer

Aile ve şefkat

1. Her insanın cenneti kendi aile hayatıdır. Aile ha­yatının çimentosu şefkat ve merhamettir. Şefkat ve merhametin sürekliliği ise ahiret inancıyla mümkün­dür.

2. Aile hukukunun korunmasında en ehemmiyetli duygu Allah’ın rızası istikametinde bir şefkattir. Şef­katli ebeveynler masum evlatlarının etrafında perva­ne olurlar. Ebeveynler yaşlanıp merhamete muhtaç olduklarında ise evlatlar benzer bir şefkatle muamele gösterirler.

3. Kur’ân, anne-babaya beş mertebeli bir şefkat ve merhameti emretmiştir. Bunlar: Öf bile dememek, azarlamamak, onurlandırıcı söz söylemek, tevazu ka­nadını germek, onlar için Allah’tan merhamet iste­mek.

4. Boşanmaları ziyadeleştiren sefih me­deniyet şefkatin yerine menfaati esas kabul ettiği için, eşler arasındaki ilişkiyi hem dünyevîleştirir, hem de hayvanî fani lezzetler seviyesine indirir.

5. Nikâhı saadetin esasların­dan kabul eden Bediüzzaman, insanın en büyük ihtiyacının, kalbine mukabil bir kalbin bu­lunması olduğunu ifade eder. Böylece her iki kalbin sevgi, aşk ve şevklerini birbirleriyle paylaşacaklarını, gam ve ke­derli şeylerde de birbirlerine samimi bir şefkatle yardımcı olacaklarını belirtir.

6. Şefkatte rahmetin kuşatıcılığı sırrı vardır. Aşk ise sınırlayıcıdır. Bir kadın anne olduğunda, şefkat vasıtasıyla tüm çocuklara kendi çocuğu gibi şefkat gösterir. Oysa âşık maşu­kundan başkasını görmez, hatta başka güzellikleri de inkâr eder.

7. Şefkat göstermeyip gaddarane zulmetmek kâi­nattaki tekvini şeriata muhalefettir. Tekvini şeriata isyanın cezası ise bu dünyada da verilir.

8. Cennet misal bir aile hayatı kurmak niyetini ta­şıyan eşler kalplerindeki şefkat, merhamet, hürmet, muhabbet çekirdeklerini, ahirete iman âb-ı hayatıyla inkişaf ettirerek neşvünemasına çalışmalıdırlar.

9. Şefkat hissi öncelikle aile hayatında gelişir. Şef­kat hissinin gelişmesiyle hakiki ihlâs elde edilir. Şefkat ve ihlâs gibi güzel ahlakı kazandıran mutlu yuvalar kurmak için aile hayatının merkezine iman hizmetini yerleştirmek gerekir.

10. İnsaniyet-i kübra olan İslâmiyetle her iki dün­ya saadetini netice veren eşsiz bir şefkat medeniyeti kurulmuştur.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*