Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Allah rahmetini yüz parçaya ayırmış, doksan dokuz parçasını yanında tutmuş, sadece bir parçasını yeryüzüne indirmiş. Bu bir parça rahmet sebebiyledir ki, yaratıklar birbirlerine acırlar. Öyle ki, kısrak yavrusuna dokunma korkusuyla ayağını kaldırır.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Mü’minlerin ölen çocukları Cennette bir dağdadır. Kıyamet günü babalarına teslim edilinceye kadar bakımlarını Hz. İbrahim ve hanı­mı Sâre üzerine alır.

Hz. Ebû Derdâ (ra) rivâyet ediyor:

Allah, aşırı şefkatinden ve Allah korkusundan mahzun olan her kalbi sever.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Allah’ın onlar sayesinde sana fayda vereceği birkaç hasleti öğrete­yim mi? İlme sarıl! Çünkü o mü’minin dostudur. Hilm yardımcısı, akıl rehberi, amel gözeticisi, şefkat babası, yumuşaklık kardeşi, sabır ise maddî ve manevî duyguların kumandanıdır.

Hz. Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Anne babaya iyilik, ömrü uzatır. Yalan rızkı azaltır. Dua kazayı geri çevirir. Aziz ve celil olan Allah’ın yaratıkları hakkında iki kazası vardır. Biri değişmez, diğeri ise değişir.

Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Üç şey vardır ki, onlar kimde bulunursa, Yüce Allah onu her yö­nüyle himâyesi altına alır ve onu Cennetine koyar: Zayıfa merhamet, anne babaya şefkat, emri altındakilere iyilik.

 Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Arap kadınlarının en hayırlısı, Kureyşin iyi amel sahibi kadınları­dır. Bunlar çocuklarına karşı en şefkatli ve kocalarının malını muha­faza hususunda da en dikkatlileridir.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

İlme sarıl. Çünkü ilim mü’minin dostudur. Hilm onun veziridir. Akıl onun yol göstericisidir. Salih amel onun doğru yolda sabit kılıcı­dır. Şefkatlilik babasıdır. Yumuşaklık kardeşidir. Sabır maddî ve manevî duygularının kumandanıdır.

Hz. Ebû Hüreyre (ra.) rivâyet ediyor:

Fakirleri sevin ve onlarla oturup kalkın. Kendi kusurunu bilmen, seni başkalarının kusurunu araştırmaktan alıkoysun.

Hz. Ebû’d-Derdâ (ra) rivâyet ediyor:

Siz ancak zayıflarınız hürmetine rızıklandırılıyor ve yardım görü­yorsunuz.

Hz. Ebû Saîd (ra) rivâyet ediyor:

İhtiyaçlarınızı ümmetimin merhametli olanlarından isteyin ki, yerine getirilsin ve umduğunuza eresiniz. Çünkü Allah şöyle buyuruyor: “Rahmetim kullarımın merhametli olanlarının yanlarındadır.” İhtiyaçlarınızı katı kalplilerden istemeyiniz. Zira yerine getiremezsiniz ve umduğunuzu bulamazsınız. Çünkü Allah, “Benim gazabım katı kalplilerin yanındadır” buyuruyor.

Hz. Ebu Umame (ra) rivâyet ediyor:

Bereket büyüklerimizin yanındadır. Küçüklerimize şefkat, büyüklerimize hürmet göstermeyen bizden değildir.

Hz. Cündüb bin Abdullah (ra) rivâyet ediyor:

Olgun müminin özelliklerinin bir kısmı şunlardır: Dinde tavizsizlik, yumuşaklıkta tedbirlilik, îmanda kesinliğe ulaşmak, ilimde aç gözlü olmak, yürekte şefkat, âlim olmakla birlikte yumuşak huylu olmak, fakirlikte sabır, tamahkârlıktan sakınmak, helâl kazanç, istikâmet üzere iyilik, doğru yolda gayret, nefsânî isteklerini dizginlemek, bitkin düşene merhamet. Allah’ın mü’min kulu, kızdığına zulmetmez. Sevdiği kişi için günaha girmez. Kendisine emânet edilen şeyi zayi etmez. Hased etmez. Başkasının şerefini lekelemez. Sövüp saymaz. Şahidi bulunmasa da üzerindeki hakkı itiraf eder. Başkasına kötü lakap takmaz. Namazda huşu sahibidir. Zekâtını acilen verir. Sarsıcı olaylarda metanetini kaybetmez. Bollukta çok şükreder. Sahip olduklarına kanaat eder. Kendisine âit olmayan şeyi “Benimdir” diye iddia etmez. Başkalarının kusurlarını biriktirip intikam alma yoluna gitmez. Yapmak istediği bir işe cimrilik mâni olmaz. Öğrenmek için insanlarla haşir neşir olur. Meseleleri kavramak için insanlarla konuşur. Zulüm ve haksızlık da görse Rahman olan Allah bizzat intikamım alıncaya kadar sabreder

Kaynak: Camiüs Sağir

 

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*